dnes je 28.5.2024

Zastupování vedoucího zaměstnanceGarance

18.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2024Garance

4.2.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2024 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z…

Proplácení příplatku za práci v noci vedoucím zaměstnancůmGarance

14.12.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Průměrný a pravděpodobný výdělek - výklad, příkladyGarance

8.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po novele zákoníku práce, kdy je zaměstnavatel povinen poskytovat příplatky za práci v noci, za svátek, sobotu a neděli, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, případně i náhrady příjmu ve výši průměrného výdělku i zaměstnancům pracujícím na…

Přiměřená minimální mzda z unijní perspektivyGarance

3.5.2023, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 14. listopadu 2022 nabyla účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 o přiměřených minimálních mzdách podmínkách v Evropské unii (dále jen „směrnice o PMM”). Jejím prostřednictvím se evropský zákonodárce snaží naplnit především zásadu 6…

Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 4. částGarance

28.4.2023, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak na chyby ve mzdové účtárně - 1. částArchiv

29.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi nejsložitější činnosti v oblasti účetnictví patří beze sporu mzdová agenda, protože vyžaduje důkladné znalosti v řadě oblastí – daně z příjmů, zdravotního, nemocenského a důchodového pojištění, sociálního zabezpečení, pracovního práva a odměňování včetně…

Podpis zaměstnance na platovém výměruGarance

17.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměna vyplacená po ukončení pracovního poměruGarance

22.9.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022Archiv

23.7.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce předpisů v částce 92/2022 Sb. bylo zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, které nabylo účinnosti dne 1. 7. 2022. Životní minimum se v roce 2022 zvýšilo k 1. 4. 2022 z částky 3 860 Kč na…

Postup při stanovení pravděpodobného hodinového výdělkuArchiv

23.5.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sick days a vliv na průměrný výdělekGarance

11.2.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výplatní páska a její doručováníArchiv

13.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dary poskytnuté zaměstnancům z FKSPArchiv

16.9.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravenkový paušál v příkladechArchiv

9.4.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 609/2020 Sb. došlo od 1. 1. 2021 k rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP upravujícího příspěvek na stravování a též ke změně v bodu 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, jde-li o daňově účinné výdaje. Podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je od daně…

Určení platového tarifuGarance

19.2.2021, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019Garance

24.5.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 6. 2019 dochází nařízením vlády č. 91/2019 Sb. k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle věty první § 279 odst. 1 OSŘ srazí bez omezení, činí dvojnásobek…

Příplatky za víkendové směnyGarance

9.3.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec, student kombinovaného studiaArchiv

15.6.2017, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet průměrného výdělkuArchiv

12.6.2017, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup při výpočtu pravděpodobného výdělkuArchiv

9.9.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohotovost ve státní svátekArchiv

25.7.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příplatek za práci přesčasArchiv

12.7.2016, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2016Archiv

28.1.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2016 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z…

Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2016Archiv

8.12.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a…

Chybné stanovení platového výměruArchiv

8.12.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 9. 2015Archiv

24.9.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příplatek za rozdělenou směnu a obsah platového výměruArchiv

16.9.2015, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otazníky kolem dalšího vývoje německé minimální mzdyArchiv

4.6.2015, JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na poměrně bouřlivý vývoj situace kolem německé minimální mzdy a velké množství názorů přinášíme informací o vývoji situace a aktuálně převažujícím výkladu.

Chybami se mzdová účetní učí aneb jak opravit chyby ve mzdové účtárněArchiv

18.5.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi nejsložitější činnosti v oblasti účetnictví patří beze sporu mzdová agenda, protože vyžaduje dokonalé znalosti ve sféře zdanění příjmů fyzických osob, zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení, důchodového pojištění a rozsáhlé…

Příplatek za rozdělenou směnuArchiv

17.4.2015, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanecké dílo, dodatečná odměna a výpočet průměrného výdělkuArchiv

25.6.2014, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení osobních příplatkůArchiv

26.4.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2014Archiv

7.4.2014, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážky ze mzdy jsou od roku 2014 upraveny několika právními předpisy. Jedná se především o:

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2014Archiv

28.2.2014, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2014 dochází k podstatným změnám v provádění srážek ze mzdy. Srážky na základě dohody se budou nově řídit ustanoveními § 2045 až 2047 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a je možné je provádět až do poloviny mzdy. Exekuční srážky se budou…

Důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. 8. 2013Archiv

6.9.2013, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena v § 111 zákoníku práce. Výši základní sazby minimální mzdy stanoví vláda nařízením vlády č. 567/2006 Sb. K 1. srpnu 2013 …

Zvýšení minimální mzdy od 1. 8. 2013Archiv

24.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 8. 2013 dochází na základě nařízení vlády č. 210/2013 Sb. ke zvýšení minimální mzdy. Částka 8 000 Kč se zvyšuje na 8 500…

Otazníky kolem výpočtu pravděpodobného výdělkuArchiv

23.7.2013, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o radu ohledně výpočtu pravděpodobného výdělku. Po rodičovské dovolené jsem ukončila pracovní poměr dohodou z organizačních důvodů. Při výpočtu odstupného zaměstnavatel vycházel ze základní měsíční mzdy. Před nástupem mateřské dovolené mi…

Otazníky kolem stanovení mezd a mzdových postihůArchiv

18.4.2013, JUDr. Tereza Erényi, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hospodářské výsledky společnosti často vedou k potřebě snížení nákladů, přičemž v této souvislosti vyvstávají otázky možného snížení mezd zaměstnancům. Zaměstnavatelé také často uvažují nad snížením mzdy u konkrétních zaměstnanců z důvodu jejich…

Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práce v příkladechArchiv

21.3.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2012 je zaměstnavatel povinen vydat v den skončení zaměstnání zápočtový list všem zaměstnancům, tedy i těm, kteří pracovali na základě dohody o provedení práce. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat přílohu zápočtového listu,…

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2012Archiv

11.1.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) se poskytuje zaměstnancům v souladu s § 192 až 194 zákoníku práce. Podle zákona č. 187/2006 Sb. (dále jen „ZNP”) náleží pojištěnci nemocenské od 22. kalendářního dne trvání dočasné…

Průměrný a pravděpodobný výdělek v příkladechArchiv

20.4.2011, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Průměrný výdělek se použije vždy tam, kdy se zaměstnanci poskytuje náhrada mzdy. Z něho jsou odvozeny téměř všechny příplatkové mzdy s výjimkou příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Průměrný čistý výdělek je údaj, z něhož se odvozuje…

Zařazení zaměstnance do platové třídyArchiv

2.3.2011, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 1. 2011 nastoupil nový zaměstnanec, který má střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Bude zařazen do 9. třídy. Ze započitatelné praxe mu budou odečteny 2 roky za nesplněné vyšší odborné vzdělání. Neuplatní se u něho zvláštní určení…

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2011Archiv

28.12.2010, JUDr. Ladislav Trylč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, byl mj. novelizován i § 123 zákoníku práce. Tato rozsahem nevelká změna zmocňovacího ustanovení…

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 293/2010 Sb.Archiv

1.12.2010, Jméno Autora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sdělením MPSV publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 293/2010 Sb. byla vyhlášena pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011 tak, že…

Nahrávám...
Nahrávám...