dnes je 28.5.2024

„Flexibilní" novela zákoníku práceGarance

23.5.2024, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncem dubna došlo k předložení tzv. flexibilní novely zákoníku práce do meziresortního připomínkového řízení. Podívejme se na detailnější kontury této novely zákoníku práce.

Pár slov k připravované novele zákoníku práceGarance

28.10.2022, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Whistleblowing v České republice - právní úprava a aplikace v pracovním právuArchiv

24.8.2020, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Whistleblowing je významný nástroj interní komunikace v rámci korporátní compliance (tzv. Corporate Compliance) a prosazuje se dále ve veřejné sféře jako systém protikorupčních opatření. Tento termín (z angl. „to blow the whistle”, tj. doslova „zahvízdat na…

Hlavní body novely zákoníku práce 2020 a 2021Garance

17.6.2020, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronizace pracovněprávních dokumentůGarance

19.5.2020, Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejen v souvislosti s aktuální epidemií COVID-19 se objevují otázky, zda je možné v pracovněprávních vztazích používat elektronické dokumenty a elektronické podpisy, případně zda lze dokumenty zasílat prostřednictvím e-mailu či jiného elektronického systému. …

Praxe a stáže studentůGarance

21.11.2019, Mgr. Daniel Vejsada, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na náš předchozí článek uveřejněný ve Zpravodaji č. 22/2019, který se týkal finanční podpory vzdělávání u studentů a zaměstnanců zejména ve formě stipendií, se budeme v tomto článku zabývat otázkou praxe studentů středních a vysokých škol u…

Monitoring zaměstnanců z pohledu GDPRGarance

27.9.2019, JUDr. Magda Janotová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Moderní technologie umožňující okamžité sdílení informací a relativně snadné analytické zpracování dat jsou velkým lákadlem pro zaměstnavatele ve smyslu možnosti sledovat výkony svých zaměstnanců či monitorovat využívání svěřených prostředků. Jejich zavádění…

GDPR rok potéGarance

29.7.2019, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 25. května 2018 nabylo působnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně „obecné nařízení o ochraně…

Nad připravovanou novelou zákoníku práce - Sdílené pracovní místoGarance

18.2.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sdílené pracovní místo je novou formu flexibilního režimu práce, která by měla přispět ke sladění rodinného a pracovního života zaměstnanců. Následující text Vás seznámí se základními parametry tohoto institutu, jak je představil předkladatel návrhu,…

Co přinese novela zákoníku práce v roce 2017?Archiv

20.10.2016, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v připravované novele zákoníku práce 2017Archiv

29.9.2016, JUDr. Tereza Erényi, LL.M.,Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

Své čím dál tím jasnější obrysy začíná získávat poměrně rozsáhlá tzv. “koncepční“ novela zákoníku práce připravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podívejme se, co se v ní chystá.…

Změny v zákoníku práce a v zákoně o zaměstnanosti od 1. 10. 2015Garance

24.9.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 10. 2015 nabudou účinnosti novely dvou právních předpisů významných též pro práci personalistů. Zákonem č. 203/2015 Sb. bude změněn zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím zákona č. 205/2015 Sb. dozná změn…

Novela zákoníku práce v návaznosti na nový občanský zákoník od 1. 1. 2014Garance

17.10.2013, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (dále jen „nový ObčZ”) se nezadržitelně blíží. Zákon č. 89/2012 Sb. bude s účinností od 1. 1. 2014 upravovat celou oblast soukromého práva. V srpnu 2013 byly Poslaneckou sněmovnou schváleny doprovodné…

Povinnosti zaměstnance v souvislosti s čerpáním rodičovské dovolenéArchiv

11.7.2013, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V jakém časovém předstihu by měla zaměstnankyně, která je v současné době na mateřské dovolené, oznámit zaměstnavateli, že nastoupí po mateřské dovolené do práce, nebo si bude žádat o rodičovské volno? Máme na jejím místě jiného zaměstnance a…

STANOVISKO K APLIKACI NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONÍKU PRÁCE V PRAXIArchiv

27.2.2013, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovisko k aplikaci některých ustanovení zákoníku práce v praxiArchiv

17.1.2013, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Znáte odpověď? - Pracovní právoGarance

11.12.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevence a obhajoba před trestněprávním postihem právnické osobyGarance

9.8.2012, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice nabyl dnem 1. ledna 2012 účinnosti zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů ČR pod č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále také jen „ZoTOPO”). Účelem nové právní úpravy je regulace odpovědnosti…

VLASTNÍ NEBO CIZÍ? - O externích konzultantech a zkušenostech vlastních zaměstnancůGarance

27.6.2012, Ing. Tomáš Raška, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Přece nebudu někomu platit za den práce tolik, kolik si naši zaměstnanci vydělají za měsíc!”, zní častá námitka manažerů, kteří se rozhodují, zda začnou spolupracovat s externími agenturami, školiteli, konzultanty, kouči nebo poradci. Obava a…

ZÁKONÍK PRÁCE 2012 - PÉČE O ZAMĚSTNANCE, NÁHRADA ŠKODY A SPOL. USTANOVENÍArchiv

30.11.2011, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této poslední části seriálu Vás seznámíme se změnami, které novela v zákoníku práce, již podepsaná prezidentem , přináší s účinností od 1. ledna 2012 v oblastech péče o zaměstnance, náhrady škody, informování a projednání a ve společných…

ZÁKONÍK PRÁCE 2012 - ZMĚNY PŘI VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VČETNĚ DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚRArchiv

3.11.2011, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce byla zařazena na 12. schůzi Senátu Parlamentu ČR a projednána dne 7. října 2011 s výsledkem „zamítnuto”. Znamená to, že se návrh zákona vrací do Poslanecké sněmovny, která o něm bude znovu hlasovat. Lze však s vysokou…

Zákoník práce 2012 - Připravované novinky v oblasti cestovních náhradArchiv

5.10.2011, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákoníku práce k 1. 1. 2012, který je v současné době předán Senátu, obsahuje také změny týkající se cestovních náhrad, a to nejen v části sedmé zákoníku práce o náhradách výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce.…

Ve znamení firemních úspor - outsourcing nebo švarcsystém?Archiv

5.10.2011, JUDr. Petra Sochorová, Mgr. Veronika Plešková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neustále se zvyšující životní úroveň obyvatel, doprovázená růstem mezd a daňovým zatížením zaměstnavatelů, naproti tomu přetlak levného zboží z Asie a velká konkurence firem v oblasti služeb – to vše jsou důvody, které nutí české zaměstnavatele…

Promlčení a prekluze v pracovním právuArchiv

18.5.2011, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance jsou výrazným způsobem ovlivňovány časem, zejména pak během lhůt a s tím souvisejícími důsledky. Zaměstnavatelé i zaměstnanci tak mohou narazit na prekluzi nebo promlčení jednotlivých práv a…

Insolvenční zákon v souvislostech - 2. částArchiv

18.5.2011, JUDr. Přemysl Kamenář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oddlužení je vedle reorganizace jedním z ozdravných řešení dlužníkova úpadku. Návrh na povolení oddlužení však může podat pouze fyzická nebo právnická nepodnikající osoba. Znamená to tedy, že obchodní společnosti, ať již společnosti s ručením…

Insolvenční zákon v souvislostech - 1. částArchiv

6.4.2011, JUDr. Přemysl Kamenář, Zdroj: Verlag Dashöfer

V životě právnických i fyzických osob nastávají situace, kdy z nejrůznějších důvodů bohatnou (tvorba zisku, dary, výhry apod.), tedy se stávají solventními, rovněž však přicházejí i situace, kdy chudnou (různá podnikatelská rizika, neuvážené…

Jak nechybovat při tvorbě vnitřních předpisůArchiv

9.6.2010, JUDr. Bohuslav Kahle, Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifikou pracovního práva je to, že obecnou právní úpravu si „k obrazu svému” přizpůsobují jednotliví zaměstnavatelé vnitřními předpisy, které si za tímto účelem sami vydávají. Zejména v zemích, kde pracovněprávní úprava je kodifikována v jednom…

Znáte odpověď?Archiv

9.9.2009, JUDr. Vladimír Rejmont, Zdroj: Verlag Dashöfer

Živnostník Jan Suchý, zaměstnávající 10 zedníků, se dostal do finanční krize a za měsíce duben až červen 2009 za zaměstnance neodvedl pojistné na zdravotní pojištění v úhrnné výši 25 000…

Aplikace ustanovení nového antidiskriminačního zákona ve vnitřních předpisech a v kolektivních smlouváchArchiv

13.8.2009, Doc JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V českém pracovním právu je téma rovného zacházení a zákazu diskriminace relativně nové. Do obsahu zákoníku práce (předchozího i současného),zákona o zaměstnanosti 1 , ale i dalších právních předpisů (např. služebního zákona 2 , zákona o…

Znáte odpověď?Archiv

3.6.2009, Ing. Věra Šimonová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnankyně – pokladní měla uzavřenu platnou dohodu o odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování. Při pravidelné inventarizaci pokladny byl zjištěn schodek – manko ve výši 100 000 Kč, přičemž prodejně pracovala po celou dobu sama. Následně…

PŘEVEDENÍ MZDOVÉ AGENDY NA EXTERNÍHO DODAVATELE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮGarance

14.4.2009, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z mých zkušeností vyplývá, že zaměstnavatelé stále častěji začínají využívat služeb externích mzdových účtáren, místo aby mzdovou agendu realizovali prostřednictvím svých kmenových pracovníků. S ohledem na současnou ekonomickou situaci, která ještě…

Externí vedení mzdové agendyArchiv

14.4.2009, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel může mzdovou agendu, včetně výpočtu daně z příjmu, odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění, zpracovávat sám prostřednictvím svých zaměstnanců, které k tomuto účelu zaměstnává, ale nebrání mu nic ani v tom zajišťovat…

Nahrávám...
Nahrávám...