dnes je 21.6.2024

Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečeníGarance

4.1.2024, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o pracovní činnosti a nemocenské dávkyGarance

15.7.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navazující pracovní neschopnostiGarance

13.7.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenská u zaměstnání malého rozsahuArchiv

18.4.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončení pracovního poměru dohodou a nástup na nemocenskouGarance

15.7.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončení pracovního poměru dohodou a dočasná pracovní neschopnostGarance

22.6.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční zabezpečení jednatele po dobu nemociGarance

23.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na ošetřovné u nesezdaných osobGarance

26.4.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenská u poživatele starobního důchoduGarance

26.4.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Karanténa, e-neschopenka vystavená hygienou a další postup zaměstnavateleGarance

14.2.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další opatření k řešení důsledků onemocnění Covid-19 v sociální oblastiArchiv

7.1.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na další vlnu onemocnění Covid-19 na podzim 2021 byla přijata dočasná kompenzační opatření i v sociální oblasti. Tato opatření nejsou přitom nová, neboť jsou v podstatě stejná jako dříve přijatá opatření, jejichž aplikace však již skončila 30.…

Novela zákona o nemocenském pojištění od 1. 1. 2022Garance

3.10.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. ledna 2022 nabývá účinnosti zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon přinesl změny u tří dávek nemocenského pojištění, a to u dávky otcovské…

Změny v „krizovém" ošetřovnémArchiv

14.5.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, přinesl některé zvláštní úpravy v ošetřovném v době platnosti…

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě („izolačka")Archiv

19.3.2021, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 121/2021 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dnem 5. března 2021. Tento zákon upravuje poskytování mimořádného příspěvku při nařízené karanténě zaměstnanci jeho zaměstnavatelem (v praxi se tento příspěvek označuje jako „izolačka”)…

Souběh karantény a výkonu práce zaměstnanceGarance

23.11.2020, Mgr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zaměstnanec, kterému byla nařízena karanténa, pracovat z domova či pokud mu lékař vystaví eNeschopenku, nepřipadá tato možnost v úvahu? To jsou otázky, které zaměstnavatelé často řeší. A jak zní správná odpověď?…

Nové „krizové" ošetřovnéGarance

20.11.2020, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako jedno z opatření k řešení důsledků další vlny onemocnění COVID-19 probíhající na podzim 2020 byl přijat zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o…

E-neschopenky z pohledu zaměstnavatelů a praxeGarance

9.11.2020, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., JUDr. Simona Tziata, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od zavedení tzv. e-neschopenky s účinností od 1. 1. 2020 uplynulo již více než tři čtvrtě roku. Aniž to většina z nás tušila, elektronizace potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (dále také „DPN”) přišla za pět minut dvanáct. Události z brzkého jara…

Nemocenské pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020Archiv

30.4.2020, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Karanténa z hlediska pracovněprávního vztahuGarance

13.3.2020, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

V situaci, kdy se z původního ohniska nákazy v Číně šíří do celé řady dalších zemí světa, včetně evropských států, epidemie vysoce infekčního onemocnění vyvolaného koronavirem, je logické, že pojem „karanténa” je aktuálně stále častěji skloňován v různých…

Počátek a konec pracovní neschopnostiGarance

23.1.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronická neschopenka od roku 2020Garance

19.8.2019, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2020 dochází v oblasti nemocenského pojištění k významné změně při uznávání dočasné pracovní neschopnosti, která se týká jak pojištěnců a jejich zaměstnavatelů, tak ošetřujících lékařů a orgánů nemocenského pojištění. Jde realizaci projektu tzv.…

Legislativní novinky od 1. 7. 2019 v příkladechGarance

10.6.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušení karenční doby a snížení sazby pojistného – tyto změny se promítnou do mzdových výpočtů. Ukážeme si jak.

Dočasná pracovní neschopnost a ukončení pracovního poměruArchiv

24.1.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převzetí dítěte do péče a čerpání rodičovské dovolenéGarance

13.12.2018, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslužba při čerpání ošetřování člena rodinyGarance

6.12.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy při pracovní neschopnostiGarance

22.10.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnání malého rozsahuArchiv

11.7.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenské dávky po rodičovské dovolenéArchiv

20.2.2017, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnání malého rozsahuArchiv

2.11.2016, JUDr. Tomáš Hejkal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem „zaměstnání malého rozsahu” je znám z oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a navazuje na problematiku účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění. Skutečnost, že konkrétní osoba je zaměstnána v zaměstnání malého rozsahu, má…

Pojistné v době nemociArchiv

24.4.2015, Ing. Antonín Daněk, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdělečná činnost žen při mateřské a rodičovské dovolené z pohledu nemocenského pojištěníGarance

16.6.2014, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doba mateřské a rodičovské dovolené je doba pracovního volna, kterou je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům. Z hlediska nemocenského pojištění se dny neplaceného volna odečítají od kalendářních dnů rozhodného období, v němž se zjišťují…

Společníci a jednatelé s.r.o. z pohledu sociálního pojištěníGarance

28.1.2014, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společníci a jednatelé s. r. o. se považují v sociálním pojištění za zaměstnance, pokud vykonávají pro společnost práci mimo pracovněprávní vztah, to znamená, že tuto práci nevykonávají na základě pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo…

Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2014Archiv

13.1.2014, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sociálním pojištění dochází od roku 2014 jednak ke změnám, které nastávají pravidelně každý rok a vyplývají zejména z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění, tj. z nových hodnot všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího…

Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2014Garance

10.1.2014, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sociálním pojištění dochází od roku 2014 jednak ke změnám, které nastávají pravidelně každý rok a vyplývají zejména z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění, jednak k dalším změnám převážně věcného charakteru na základě…

Vznik nemocenského pojištěníArchiv

29.10.2013, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na stránkách ČSSZ je, že nemocenské pojištění vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání, které splňuje podmínky pro založení účasti na pojištění (§ 10 ZNP). Pro vznik pojištění nestačí pouze sjednání pracovního poměru, neboť pojištění vzniká…

Těhotenství a mateřství z pohledu sociálního pojištěníArchiv

6.7.2013, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM”) je dávkou nemocenského pojištění, proto může být poskytována jen osobám účastným nemocenského pojištění. Poskytuje se krátce před porodem těhotným ženám a poté po porodu. Za podmínek stanovených zákonem o…

Studenti z pohledu sociálního zabezpečeníArchiv

15.3.2013, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Studenti vysokých škol a žáci středních škol (dále jen „studenti”) nejsou z důvodu studia účastni nemocenského a od 1. ledna 2010 ani důchodového pojištění. Studenti z důvodu, že studují, nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, na nemocenské a…

Invalidita a nemocenské pojištěníArchiv

22.10.2012, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš zaměstnanec, v pracovním poměru od 1. 1. 2012, dne 16. 1. vážně onemocněl a jeho pracovní neschopnost trvala do 27. 5. Nyní nadále pracuje, ale dle posudku mu dnem 18. 6. 2012 vznikla invalidita a od téhož dne mu byl přiznán plný invalidní…

Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění - Povinnosti při uplatnění nároku na dávku nemocenského pojištěníArchiv

14.10.2012, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnes se zaměříme na povinnosti zaměstnavatele při uplatnění nároku na dávku nemocenského pojištění. Zaměstnavatel musí:

Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění - Evidence a registraceArchiv

28.9.2012, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifické skupiny zaměstnanců a jejich účast na nemocenském pojištěníArchiv

16.9.2012, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Členové zastupitelstva, kteří jsou odměňováni jako neuvolnění, nejsou účastni nemocenského pojištění, z jejich odměn se pojistné na sociální zabezpečení neplatí. Podle § 5 písm. a) bodu 8 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v…

Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění v příkladechArchiv

30.5.2012, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec, který je účasten nemocenského pojištění,

PŘEHLED ZMĚN V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2012Archiv

1.1.2012, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti nemocenského pojištění nastávají od roku 2012 významné změny, a to na základě více právních předpisů. Pro lepší orientaci přinášíme přehled významnějších…

PARAMETRY SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2012Archiv

30.11.2011, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti sociálního pojištění, tj. v důchodovém pojištění, nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se každoročně mění některé základní parametry, a to v návaznosti na novéhodnoty…

Peněžitá pomoc v mateřství u jednatelky s. r. o.Archiv

25.10.2011, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednatelka s. r. o., současně zaměstnankyně společnosti, je v této době těhotná. Až bude pobírat peněžitou pomoc v mateřství, tak nebude moci pro tuto firmu jako zaměstnanec pracovat.  Ale jak je to s její…

Souběžný výkon funkcí z právního a daňového pohleduArchiv

15.6.2011, Dana Trezziová, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba může být s podnikatelem - právnickou osobou v různých právních vztazích smluvní i nesmluvní povahy. Obecně platí, že jak právní, tak i daňové důsledky vztahu by měly pro oba účastníky odrážet skutečnou ekonomickou realitu…

Další dočasná pracovní neschopnostArchiv

25.5.2011, Jaroslava Kodrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš zaměstnanec, který práci koná v pracovním poměru, byl uznán práce neschopným od 3. ledna 2011. Posledním dnem trvání této pracovní neschopnosti byl 16. únor 2011. Dne 17. února 2011 zaměstnanec nastoupil do práce. Odpracoval část směny a odešel…

Dohoda o pracovní činnosti a zaměstnání malého rozsahuArchiv

2.2.2011, Jaroslava Kodrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na dohodu o pracovní činnosti zaměstnáváme domovníky, kteří dostávají odměnu podle počtu bytů v domě. Odměna činí např. 560 Kč měsíčně (při počtu 4 bytů). Stanovenou pracovní dobu v dohodě máme max. 80 hodin měsíčně. Při kontrole OSSZ nám bylo…

Náhrada mzdy při změně délky pracovní dobyArchiv

4.1.2011, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše zaměstnankyně onemocněla dne 25. 10. 2010 a je práceneschopná dosud. Dnes nám přinesla potvrzení od lékaře o trvání dočasné pracovní neschopnosti do 7. 11. 2010, tj. ke 14. dni. Náhradu mzdy za nemoc budeme tedy vyplácet od 4. dne, to znamená…

Novinky v sociálním pojištění od 1. 1. 2011Archiv

1.12.2010, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2011 nastávají v sociálním pojištění významné změny, které vyplývají ze zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento zákon byl v Parlamentu ČR…

Nahrávám...
Nahrávám...