dnes je 28.5.2024

Postřehy k platbě pojistného na sociální zabezpečeníGarance

27.5.2024, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na co pamatovat při platbě pojistného na sociální zabezpečení, Vám připomeneme v následujícím příspěvku.

Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečeníGarance

4.1.2024, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyslovení souhlasu pro uplatnění slevy na pojistnémGarance

19.4.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sleva na pojistném - § 7a odst. 3 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb.Garance

21.2.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení od 1. 2. 2023 v příkladechGarance

20.1.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 2. 2023 nabývá účinnosti zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem se zavádí sleva na pojistném…

Slevy na pojistném na sociální pojištění zaměstnavateleGarance

2.9.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. února 2023 nabývá účinnosti zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účelem tohoto zákona je…

Specifika zdravotního a sociálního pojištěníArchiv

1.6.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čas od času se objeví názory, že postupy ve zdravotním a sociálním pojištění jsou v podstatě obdobné a žádné výraznější rozdíly mezi nimi nespatřujeme. Je tomu skutečně tak?…

Odměny zdravotníků v souvislosti s pandemií Covid-19 z pohledu odvodůGarance

8.7.2021, JUDr. Jan Přib, Ing. Antonín Daněk, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvod pojistného z odměny za výkon funkceArchiv

11.11.2020, JUDr. Jan Přib, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prominutí pojistného na sociální zabezpečeníArchiv

20.7.2020, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako další opatření v rámci kompenzací některých hospodářských následků souvisejících s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 byl přijat zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku…

Sociální výpomoc zaměstnanci a další použití sociálního fonduGarance

21.5.2020, JUDr. Jan Přib, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v sociálním pojištění v roce 2020Archiv

2.1.2020, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V důchodovém pojištění, v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení dochází v roce 2020 především k parametrickým změnám, které se odvíjejí od každoročního stanovení nových hodnot základních parametrů důchodového pojištění pro příslušný…

Předdůchod a platba sociálního pojištěníGarance

19.7.2019, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plnění poskytnuté ze sociálního fondu v daňových a pojistných souvislostechArchiv

15.2.2019, Ing. Eva Sedláková, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnání malého rozsahuArchiv

21.1.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věcné změny v sociálním pojištění v roce 2019Archiv

9.1.2019, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto změny se týkají především pojistného u OSVČ. Byly schváleny již v roce 2017 (jedná se o zákon č. 259/2017 Sb.), avšak s účinností až od 1. ledna 2019.…

Stanovení maximálního vyměřovací základ v sociálním pojištěníArchiv

20.11.2017, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměna jednateleArchiv

15.11.2017, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové důsledky zkráceného pracovního úvazkuArchiv

13.2.2017, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojištění při změně země výkonu práceArchiv

22.11.2016, JUDr. Jan Přib, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled novinek v sociálním pojištění od 1. 1. 2017Archiv

16.11.2016, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2017 dochází v sociálním pojištění, tj. v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a v oblasti pojistného na sociální pojištění, ke změnám, které vyplývají zejména z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění. Na rozdíl od minulých…

Zaměstnání malého rozsahuArchiv

2.11.2016, JUDr. Tomáš Hejkal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem „zaměstnání malého rozsahu” je znám z oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a navazuje na problematiku účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění. Skutečnost, že konkrétní osoba je zaměstnána v zaměstnání malého rozsahu, má…

Pojistné v případě absenceArchiv

23.5.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přeplatky na pojistném a sociálním pojištění u zaměstnanců a měsíční vyměřovací základArchiv

17.12.2015, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec musí vrátit část náhrady mzdy za dovolenou, protože v průběhu roku skončil pracovní poměr a již vyčerpal dovolenou i za tu část roku, v níž zaměstnání nebude trvat. Zaměstnanec byl uznán práceneschopným od pondělí 29. ledna do konce února, ale za…

Uzavření pracovněprávního vztahu s poživatelem starobního důchoduArchiv

25.11.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada výdajů za ubytování při vyslání do zahraničí z pohledu pojistných odvodůArchiv

26.10.2015, Ing. Antonín Daněk, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz  Zaměstnance dočasně vysíláme do zahraničí do sesterské organizace, místo výkonu práce je mimo Českou republiku. Zaměstnanec bude dostávat náhrady za ubytování, které se budou hradit českým zaměstnavatelem (mimo mzdy, přes vyúčtování cestovních náhrad).…

Zaměstnanec jako poplatník (plátce) pojistného - základní kritéria pro rozlišení poplatníka pojistného v sociálním pojištění a plátce pojistného ve zdravotním pojištěníArchiv

20.10.2015, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem zaměstnání jsou příjmem, který je vždy započitatelný do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální i zdravotní pojištění. Jde o mzdu, plat, odměny, včetně příplatků (například za přesčasy, za práci ve…

Den nástupu do zaměstnáníGarance

30.9.2015, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec může být účasten nemocenského a důchodového pojištění jen v době trvání zaměstnání. Zaměstnání trvá ode dne vstupu do zaměstnání do skončení zaměstnání. Tak jako pojem „zaměstnanec”, tak i pojem „zaměstnání” je definován nebo vykládán pro účely…

Zaměstnávání zaměstnance-cizince v Číně z pohledu zdravotního a sociálního pojištěníArchiv

30.9.2015, Ing. Antonín Daněk, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Splátkové kalendáře ve zdravotním a sociálním pojištěníArchiv

22.9.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naturální mzda a nepeněžní plněníArchiv

21.8.2015, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na zaměstnavatele se obracejí firmy s nabídkami na doplnění mzdového programu programem zaměstnaneckých benefitů, které mají ušetřit zaměstnavatelům a zaměstnancům na odvodech na sociální a zdravotní pojištění a zaměstnancům i na odvodu daně z příjmu. Tyto…

Pojistné v době nemociArchiv

24.4.2015, Ing. Antonín Daněk, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance od 1. 1. 2015Archiv

3.4.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance pro placení pojistného je ve zdravotním i sociálním pojištění zakotveno v:

Odlišnosti dohod v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2014Archiv

28.5.2014, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2014 došlo především v oblasti sociálního zabezpečení ke změnám ve vymezení některých pojmů, zejména pak v souvislosti s posuzováním účasti na nemocenském pojištění. Jak se tyto změny projeví v právních podmínkách roku 2014 a…

Společníci a jednatelé s.r.o. z pohledu sociálního pojištěníGarance

28.1.2014, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společníci a jednatelé s. r. o. se považují v sociálním pojištění za zaměstnance, pokud vykonávají pro společnost práci mimo pracovněprávní vztah, to znamená, že tuto práci nevykonávají na základě pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo…

Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2014Archiv

13.1.2014, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sociálním pojištění dochází od roku 2014 jednak ke změnám, které nastávají pravidelně každý rok a vyplývají zejména z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění, tj. z nových hodnot všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího…

Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2014Garance

10.1.2014, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sociálním pojištění dochází od roku 2014 jednak ke změnám, které nastávají pravidelně každý rok a vyplývají zejména z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění, jednak k dalším změnám převážně věcného charakteru na základě…

Sociální pojištění cizincůGarance

23.9.2013, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálním pojištěním se rozumí nemocenské a důchodové pojištění. Obecně platí, že účast na sociálním pojištění se posuzuje podle předpisů státu, na jehož území je výdělečná činnost vykonávána. Z této zásady platí výjimky stanovené vnitrostátními…

Těhotenství a mateřství z pohledu sociálního pojištěníArchiv

6.7.2013, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM”) je dávkou nemocenského pojištění, proto může být poskytována jen osobám účastným nemocenského pojištění. Poskytuje se krátce před porodem těhotným ženám a poté po porodu. Za podmínek stanovených zákonem o…

Poživatelé starobních důchodů z pohledu sociálního zabezpečeníArchiv

13.5.2013, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za poživatele starobního důchodu se považuje osoba, které byl starobní důchod přiznán a tento důchod je jí vyplácen. Za starobní důchod se považuje také předčasný starobní…

Studenti z pohledu sociálního zabezpečeníArchiv

15.3.2013, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Studenti vysokých škol a žáci středních škol (dále jen „studenti”) nejsou z důvodu studia účastni nemocenského a od 1. ledna 2010 ani důchodového pojištění. Studenti z důvodu, že studují, nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, na nemocenské a…

PŘEHLED ZMĚN V SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ PRO ROK 2013Garance

3.12.2012, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oblast sociálního pojištění se vyznačuje tím, že v ní dochází k častým změnám, přičemž některé změny nastávají každý rok a vyplývají z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění, tj. z nových hodnot všeobecného vyměřovacího základu…

Rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob od 1. 1. 2012Archiv

29.2.2012, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V novele zákona o nemocenském pojištění je rozšířen okruh pojištěných osob. Zpracováváme odměny pro členy výboru společenství vlastníků jednotek a taktéž pro členy představenstva družstev. Bude se od 1. 1. 2012 také z těchto odměn odvádět…

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD 1. 1. 2012 Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍHO, POJISTNÉHO A DAŇOVÉHOArchiv

22.2.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozsáhlou novelou zákoníku práce dochází též k podstatným změnám u dohod o provedení práce (dále jen „DPP”). Jedná se nejen o novou povinnost vždy zaměstnanci vystavit zápočtový list, ale i o další skutečnosti, které je nutné…

Změna obchodního zákoníku v souvislosti s řešením možnosti souběhu výkonu statutární činnosti při obchodním vedení společnosti v pracovněprávním vztahuArchiv

1.1.2012, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

V částce 123 Sbírky zákonů byl publikován zákon č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna…

Nahrávám...
Nahrávám...