dnes je 23.7.2024

Input:

383/2009 Sb., Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění účinném k 1.7.2024

č. 383/2009 Sb., Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2009
o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek
a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů
(technická vyhláška o účetních záznamech)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
434/2010 Sb.
(k 31.12.2010)
mění § 5 odst. 1 a přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
437/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 53 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
437/2011 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 10 odst. 1 a 2
461/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 24 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
472/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5, § 8, § 9 a přílohy č. 2a a 4; nová přechodná ustanovení
300/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3, § 3a, § 5 a přílohy; nová přechodná ustanovení
370/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
447/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohu č. 5; nová přechodná ustanovení
274/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 1, § 2; vkládá § 23a a § 24a; nová přechodná ustanovení
398/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 26 odst. 5 a přílohu č. 3a; nové přechodné ustanovení
341/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohy č. 2a a 2b; nové přechodné ustanovení
430/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 1, § 2, § 23, § 24 a přílohu č. 2a
96/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 8 zákona a podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě vybraných účetních jednotek v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie5) ,
b)  rozsah a četnost předávání účetních záznamů vybranými účetními jednotkami do centrálního systému účetních informací státu v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie5) ,
c)  které vybrané účetní jednotky předávají do centrálního systému účetních informací státu pouze účetní záznamy pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celek státu,
d)  způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí a pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu,
e)  způsob předkládání vybraných údajů podle právních předpisů upravujících sběr vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí6) a
f)  požadavky pro technické a smíšené formy účetních záznamů.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  předáváním účetního záznamu činnost předávající účetní jednotky nebo správce centrálního systému účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,
b)  přebíráním účetního záznamu činnost přebírající účetní jednotky nebo správce centrálního systému účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,
c)  komunikací veškeré činnosti, včetně automatických, které jsou nezbytné pro předávání a přebírání účetních záznamů mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu podle této vyhlášky,
d)  správcem centrálního systému účetních informací státu Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”),
e)  správcem kapitoly účetní jednotka, která plní funkci správce kapitoly státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu,
f)  státní příspěvkovou organizací příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu nebo která byla zřízena zvláštním zákonem,
g)  otevřeným tvarem informace zaznamenaná
Nahrávám...
Nahrávám...