dnes je 20.4.2021

Input:

Délka směny, práce z domova a poskytování stravenkového paušálu

22.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.342
Délka směny, práce z domova a poskytování stravenkového paušálu

Jaroslava Pfeilerová

Dotaz

v souvislosti s možností stravenkového paušálu, schválenou od 1. 1. 2021, si Vás dovoluji požádat o sdělení právního názoru na několik dotazů.

  1. Jaký počet příspěvků na stravování v rámci využití tzv. stravenkového paušálu zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci v rámci jeho pracovní směny, která je delší více než 11 hodin (při využití stravenek má zaměstnanec nárok na 2 ks stravenek)?
  2. Má zaměstnanec v rámci využití tzv. stravenkového paušálu nárok na příspěvek i při výkonu práce v režimu home office (při využití stravenek má zaměstnanec nárok 1 ks stravenky při pracovní směně do 11 hod.)

Právní úprava

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 6 odst. 9 písm. b) ZDP

  • bod 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 236 odst. 1 ZP

Odpověď

Žádný právní předpis zaměstnavateli nestanoví povinnost poskytovat zaměstnancům stravenky nebo finanční příspěvek na stravování (stravenkový paušál). Podle ust. § 236 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen zaměstnanci umožnit ve všech směnách stravování. Zaměstnavatel tedy není povinen poskytovat stravenky ani stravenkový paušál  zaměstnancům pracujícím v sídle zaměstnavatele ani zaměstnancům pracujícím z domova. Stravenka je zaměstnanecký benefit, který zaměstnavatel může, ale nemusí zaměstnancům poskytnout. Určité omezení však stanoví zákon o daních z příjmů ve vazbě na daňové posouzení tohoto  benefitu, a to i když zaměstnanec vykonává práci z domova.

Limity pro daňové uplatnění nákladů zaměstnavatele jsou vymezeny v ust. bodu § 24 odst. 2 písm. j) ZDP.

Podmínky pro osvobození  příspěvku na stravování zaměstnanců jsou stanoveny v ust. § 6 odst. 9 písm. b) ZDP. V žádném případě však nelze konstatovat, že daňové dopady stravenek i stravenkového paušálu jsou stejné – viz tabulka.

Nahrávám...
Nahrávám...