dnes je 25.2.2024

Input:

Informativní osobní list důchodového pojištění s novými pravidly

4.12.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     Dnem 1. ledna 2009 nabude účinnosti mj. podstatné rozšíření ust. § 40a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, které nese název „Informativní osobní list důchodového pojištění“ (a tohoto pojmu se též týká). Připomeňme si stručně jeho krátkou historii.

     Ustanovení v původním znění právně nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2004, třebaže fakticky až o dva roky později, a ve své věcné podstatě nahradilo dřívější předstihové řízení. Celá změna měla několik dopadů - odstranila povinnost zaměstnavatelů „starat se“ o své zaměstnance a dávat včas podnět k zahájení předstihového řízení a tuto „starost“ (nikoli samozřejmě „povinnost“ - spíše „právo“) přenesla - nikoli nezbytně na zaměstnance, nýbrž na všechny občany. Tím vlastně zároveň sjednotila v této oblasti právní postavení zaměstnanců s osobami samostatně výdělečně činnými i osobami, které právě nevykonávají žádnou „pojištěnou“ činnost. Uvedené právo spočívá v tom, že každý občan může jednou za rok požádat příslušný orgán sociálního zabezpečení (zpravidla Českou správu sociálního zabezpečení) o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (dále jen „IOLDP“) a daný orgán sociálního zabezpečení má povinnost jej zaslat občanovi do 90 dnů od doručení jeho žádosti. „Přenesení starosti“ je vyváženo tím, že IOLDP (ve srovnání s dřívějšími výpisy dob zaměstnání) obsahuje nejen přehled dob důchodového pojištění, ale i přehled vyměřovacích základů (i vyloučených dob) od roku 1986 (tedy od počátku rozhodného období, za které se zjišťují prvky rozhodné pro výpočet osobního vyměřovacího základu ke stanovení procentní výměry důchodů).

     Praxe ukázala, že někteří občané již v náležitém předstihu před případným odchodem do důchodu (či dokonce před vznikem nároku na něj) chtějí mít „evidenci o sobě“ v dokonalém pořádku, a pokud zjistí, že příslušný orgán sociálního zabezpečení o některé době jejich účasti na důchodovém pojištění (tedy nejen

Nahrávám...
Nahrávám...