dnes je 28.5.2024

Input:

Mzdové účetnictví po daňové reformě

27.9.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut
STRUČNÝ PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚN

     Patrně nikomu z Vás neuniklo, že poslaneckou sněmovnou a senátem prošla reforma veřejných financí. Po podpisu prezidenta nabude tento obsáhlý zákon účinnosti od 1. ledna 2008.

     Přestože jde o skutečně zcela výjimečně rozsáhlý předpis, který od 1. ledna 2008 mění více než 40 zákonů a zavádí tři nové tzv. ekologické daně, média se převážně zaměřila pouze na pět největších změn:

  1. snížení daní z příjmů osobám fyzickým na 15 % (resp. na 12,5 % od roku 2009), ovšem ze „superhrubé mzdy“, a právnickým na 21 % (resp. 20 % od roku 2009 a 19 % od roku 2010);

  2. zvýšení tzv. osobních slev na dani z příjmů a daňového zvýhodnění na děti u fyzických osob (od dalšího roku 2009 pak ale dojde naopak k jejich podstatnému snížení);

  3. zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 % s tím, že u stavebních prací na objektech bydlení ještě chvíli zůstane prakticky vše při starém;

  4. zavedení regulačních poplatků u lékaře (30 Kč, resp. 60 Kč a 90 Kč), přičemž média poněkud zamlčela, že těmto poplatkům nepodléhají mj. ani preventivní prohlídky;

  5. zavedení zcela nových tzv. ekologických daní (ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných paliv a z elektřiny), což je nezbytné kvůli příslušným směrnicím Rady EU.

     Účetní, daňové a mzdové pracovníky však pochopitelně nejvíce zajímají konkrétní změny, které se dotknou jejich práce. S ohledem na zaměření tohoto periodika nahlédneme do konkrétních ustanovení týkajících se zdanění mezd, které mají nabýt účinnosti od 1. 1. 2008. S ohledem na omezený rozsah příspěvku půjde jen o první stručné upozornění.

     První, co by mělo zaznít, je název předmětného předpisu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (pořadové číslo obdrží až při zveřejnění ve Sbírce zákonů). Ve své první části mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“). Jde o nejobsáhlejší část čítající 245 změnových bodů a dalších 18 přechodných ustanovení.

     Mzdové účetní by neměly přehlédnout hlavně následující věcné změny bodů novely, které pro přehlednost uvádíme v tabulce v dosavadním a novém znění (to podstatné je uvedeno tučně).

Bod ZDP Znění do 31. 12. 2007 Znění od 1. 1. 2008 
15 § 6 odst. 1 písm. b) Příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů... Příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů ... a příjmy za práci likvidátorů... 
16 § 6 odst. 4 Příjmy „ze závislé činnosti do 5 000 Kč bez prohlášení k dani“ ... jsou po snížení podle odstavce 13 ... zdaněny „srážkovou“ daní. Příjmy „ze závislé činnosti do 5 000 Kč bez prohlášení k dani“ ... jsou po zvýšení podle odstavce 13 ... zdaněny „srážkovou“ daní. 
19 § 6 odst. 9 písm. e) Od daně jsou ... osvobozeny: částky, které je povinen ... platit zaměstnavatel na pojistné sociální ... a zdravotní pojištění. Toto osvobození od daně se zrušuje. 
21 § 6 odst. 9 písm. k)
(nově i
Od daně jsou ... osvobozeny: hodnota přechodného ubytování ... mimo obec bydliště zaměstnance. Od daně jsou ... osvobozeny: hodnota přechodného ubytování ... mimo obec bydliště zaměstnance, a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně
23 § 6 odst. 9 písm. s) a u)
(nově p
Od daně jsou ... osvobozeny: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ... zaměstnance ... do výše 5 % vyměř. základu. Od daně jsou ... osvobozeny: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ...zaměstnance, částky pojistného ... na „soukromé životní pojištění“ ... v úhrnu však maximálně do výše 24 000 Kč ročně
24 § 6 odst. 9 písm. u)
(nově s
Od daně jsou ... osvobozeny částky pojistného ... na „soukromé životní pojištění“ ... do výše 12 000 Kč ročně. Od daně jsou ... osvobozeny: ...náhrady mzdy ... za dobu dočasné pracovní neschopnosti ... do výše minimálního nároku určeného (např. § 192 zákoník práce). 
25 § 6 odst. 13 Základem daně ... jsou příjmy ze závislé činnosti ... snížené o sražené nebo zaměstnancem uhrazené částky pojistného na sociální ... a zdravotní pojištění, které je ... povinen platit zaměstnanec ... Základem daně ... jsou příjmy ze závislé činnosti ... zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální ... a zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů ... povinen platit zaměstnavatel sám za sebe ... 
44 § 13a Společné zdanění manželů. Toto ustanovení se zrušuje. 
49 § 16 Daň ze základu daně sníženého o ... § 15 a ... § 34 ... činí „progresivně 12 % až 32 %“. Daň ze základu daně sníženého o ... § 15 a ... § 34 ... činí 15 %. 
107 § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 Daňově účinné jsou také výdaje (náklady) na provoz SOU a vzdělávacích zařízení, ... vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků zabezpečovanou jinými subjekty. Daňově účinné jsou také výdaje (náklady) na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců zabezpečované jinými subjekty, s výjimkou výdajů (náklady) vynaložených na zvýšení kvalifikace
118 § 24 odst. 2 písm. zu) Daňově účinné jsou také výdaje (náklady) na přechodné ubytování zaměstnance s výjimkou ... v rodinném domě nebo bytě, a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně. Toto ustanovení se zrušuje. 
128 § 25 odst. 1 písm. h) Za daňové výdaje (náklady) nelze uznat přirážky k základním úplatám za vypouštění odpadních vod. Za daňové výdaje (náklady) nelze uznat nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě:
1. příspěvku na kulturní pořady a sport. akce,
2. možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3, nebo
3. poskytnutí rekreace, včetně zájezdů, které je u zaměstnance osvobozeno od daně podle § 6 odst. 9 písm. d)
Nahrávám...
Nahrávám...