dnes je 23.7.2024

Input:

Nový pracovněprávní institut - další dohodnutá práce přesčas

11.9.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

     Dne 1. října 2008 nabude účinnosti zákon č. 294/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Přináší do zákoníku práce - vedle dosavadního institutu práce přesčas upraveného v § 93 - nový právní institut„další dohodnutou práci přesčas u vymezeného okruhu zaměstnanců ve zdravotnictví“.

     Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví se rozumí práce v nepřetržitém provozu spojená s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby, kterou vykonává taxativně stanovený okruh zaměstnanců. Jedná se tudíž o práci výjimečnou, realizovanou jen z vážných provozních důvodů. Je to práce konaná nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4 zákoníku práce. Ten stanoví, že celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

     Nový institut tak umožňuje lékařům, zubním lékařům, farmaceutům a zdravotnickým pracovníkům nelékařského zdravotnického povolání dohodnout si písemně se zaměstnavatelem do průměrné výše 8 hodin, u zaměstnanců zdravotnické záchranné služby do průměrné výše 12 hodin týdně další výkon práce, a to na období 26, resp. kolektivní

Nahrávám...
Nahrávám...