dnes je 24.2.2024

Input:

OBCHODNÍ A FIREMNÍ MEDIACE

14.8.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Mediaci lze s úspěchem využít jako jednu z alternativ mimosoudního řešení sporů a konfliktů v komerční oblasti, ať už se jedná o sporné otázky v rámci pohledávek, nedorozumění na úrovni vzájemně poskytovaných služeb či jiného plnění vyplývajícího z obchodních nebo partnerských smluv, při sporech o kvalitu, kvantitu, termínech a výši plnění, při tvorbě dlouhodobých smluvních a kooperačních vztahů, včetně fúzí a dělení firem. Uvnitř firem jde především o spory mezi zaměstnanci, zaměstnanci a zaměstnavateli, neshody mezi jednotlivými útvary firmy či neshody mezi společníky, spolumajiteli, akcionáři a managementem firmy, spory vzniklé v souvislosti se změnami podnikatelských záměrů, vytváření strategie firmy, konsolidací, transformací či změnách firemní kultury. Jde o situace, kdy rozdílné názory, vnímání a očekávání jsou překážkou oboustranně přijatelných řešení, kdy do případu vstupují emoce, narůstají bariéry nedorozumění a kdy vzniklá atmosféra narušuje stabilitu vztahů a zejména spolupráce.

     Mediace poskytuje příležitost opustit vyhraněné právní aspekty dané situace a nalézt specifická řešení, která zohledňují podstatné zájmy, potřeby a možnosti všech zúčastněných a efektivně tak vyřešit i velmi složité konfliktní situace. Důležitou roli hraje také v rovině předcházení těmto situacím jako nástroj deeskalace konfliktů. Jednou z možností je implementace mediace do systému řízení a její využití v komunikaci firmy s obchodními partnery, veřejností a vlastními zaměstnanci. V obchodní a firemní sféře sporné strany volí mediaci především v následujících případech:

1. VÝSLEDEK JE PŘÍLIŠ DŮLEŽITÝ NA TO, ABY O NĚM ROZHODOVAL SOUD NEBO ARBITRÁŽ

     Strany by tak v podstatě neměly možnost konečný výsledek ovlivnit. Účastníci si uvědomují, že o situaci mají nejlepší přehled a cítí se kompetentní také samy najít řešení a rozhodnout. Dalším významným důvodem pro volbu mediace je její menší časová a obvykle i finanční náročnost oproti soudnímu řízení.

2. STRANY NESTOJÍ O PUBLICITU A MEDIALIZACI VZNIKLÉ SITUACE

     Zejména během soudního řízení v podstatě nelze negativní publicitě zabránit a na její neutralizaci je následně nutné vynakládat nemalé finanční prostředky. Mediace naproti tomu představuje velmi diskrétní způsob, jak situaci řešit. Často také hraje důležitou a pozitivní úlohu v PR aktivitách a celkové firemní kultuře.

3. STRANY SI UVĚDOMUJÍ, ŽE STOJÍ PŘED SLOŽITÝM A MNOHOVRSTVÝM VYJEDNÁVÁNÍM

     Tím, že za vlastní proces vyjednávání je plně odpovědný mediátor, se účastníci mohou soustředit výhradně na věcnou stránku jednání. Mediátor celou situaci přehledně strukturuje a zajišťuje, aby všechny stránky problému byly pečlivě objasněny, projednány a řešeny.

4. ÚČASTNÍKŮM ZÁLEŽÍ NA KVALITĚ NEBO POKRAČOVÁNÍ VZÁJEMNÉHO VZTAHU

     Jestliže spolu strany v budoucnu chtějí nebo jsou okolnostmi nuceny dále spolupracovat, je nezbytné řešit jakoukoli spornou situaci oboustranně přijatelnou dohodou. Otázka vzájemného vztahu stran v konfliktní situaci je v mediačním procesu součástí řešeného problému, a tím také velkou předností mediace před ostatními alternativními cestami řešení.

KLASICKÉ VYJEDNÁVÁNÍ SE

Nahrávám...
Nahrávám...