dnes je 3.10.2022

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Jmenování na vedoucí pracovní místo

12.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.16.08
Přehled judikatury trochu jinak – Jmenování na vedoucí pracovní místo

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Jmenováním na vedoucí pracovní místo se pracovní poměr zakládá (nebo se jeho obsah mění) toliko v případech uvedených výslovně v ustanovení § 33 odst. 3 ZP nebo ve zvláštním právním předpisu. Jedním z takových pracovních míst je třeba i místo vedoucího organizačního útvaru příspěvkové organizace.

Vedly se a svým způsobem pořád vedou diskuse o tom, co je to "organizační útvar" (v příspěvkové organizaci) a čím se vyznačuje jeho vedoucí. Komplikace přináší i praxe sama, totiž že někdo je jmenován např. zástupcem ředitele (typicky školy), aniž by bylo najisto postaveno, že vede nějaký organizační útvar a že patří vůbec mezi jmenované zaměstnance.

V dané záležitosti už se vyjádřil Nejvyšší soud. Nejprve připomněl, že organizačním útvarem se dle jeho dřívější judikatury rozumí "vnitřní, relativně samostatná organizační jednotka, zřízená v rámci struktury příspěvkové organizace vnitřním předpisem (organizačním řádem, vnitřním řádem apod.)", v jejímž rámci "působí zpravidla více zaměstnanců se stejným nebo podobným sjednaným druhem práce a jejich vedoucí zaměstnanec je zpravidla formálně zařazen do příslušného útvaru".

Z toho vycházeje se Nejvyšší soud pustil i do negativního

Nahrávám...
Nahrávám...