dnes je 3.10.2022

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Odvolání zaměstnance a nabídková povinnost zaměstnavatele

28.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.05
Přehled judikatury trochu jinak – Odvolání zaměstnance a nabídková povinnost zaměstnavatele

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Jsou to spojité nádoby – odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (popř. vzdání se takového pracovního místa) a nabídková povinnost zaměstnavatele. Jinak řečeno, tím odvoláním ani vzdáním se pracovní poměr zaměstnance nekončí a zaměstnavatel musí zareagovat návrhem na jiné pracovní zařazení zaměstnance odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Samozřejmě, pokud není takového vhodného místa nebo zaměstnanec nabídku zaměstnavatele odmítne, není na co čekat, právní úprava to posuzuje jako překážku v práci na straně zaměstnavatele dle ustanovení § 208 ZP s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku a zaměstnavatel dává zaměstnanci výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 73a odst. 2 ZP a § 52 písm. c) ZP, aniž by musel v té souvislosti přijímat nějaké rozhodnutí o organizační změně (jde o tzv. fikci nadbytečnosti zaměstnance).

Problémy nastávají spíše v případě, kdy nějaké to volné pracovní místo existuje, ale zaměstnavatel se ho zdráhá zaměstnanci z toho či onoho důvodu nabídnout. A co když tím volným pracovním místem je dokonce jiné vedoucí pracovní místo? Obhájí si zaměstnavatel námitku, že by nedávalo smysl, aby takové pracovní místo bývalému vedoucímu zaměstnanci nabízel? Lze na něm něco takového vůbec spravedlivě požadovat?

Nejvyšší soud v tom má jasno. Podle něho zákon stanoví jako kritérium vhodnosti práce, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci po jeho odvolání z vedoucího pracovního místa nabídnout, to, aby odpovídala jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Z ničeho přitom

Nahrávám...
Nahrávám...