dnes je 16.8.2022

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru dohodou a nárok na odstupné

28.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.06
Přehled judikatury trochu jinak – Ukončení pracovního poměru dohodou a nárok na odstupné

JUDr. Petr Bukovjan

Dohoda o rozvázání pracovního poměru dle ustanovení § 49 ZP. V ní ani slovo o tom, z jakého konkrétního důvodu byla uzavřena. Naopak, součástí jejího obsahu je věta o tom, že zaměstnanci nevzniká v souvislosti se skončením pracovního poměru žádné právo na odstupné. Může si s takto rozehranými kartami nárokovat zaměstnanec na zaměstnavateli posléze to odstupné? Jaká je pravděpodobnost, že bude v případném soudním sporu o jeho zaplacení úspěšný?

Odpovědi dle judikatury Nejvyššího soudu znějí: Ano, může a ta pravděpodobnost je za určitých okolností nemalá. Celé je to o tom, že pro vznik práva zaměstnance na odstupné není rozhodující, zda okolnost, se kterou je zákonem spojeno právo zaměstnance na odstupné, je přímo uvedena v dohodě o rozvázání pracovního poměru. Ustanovení § 67 ZP o odstupném totiž nespojuje vznik takového práva s tím, co bylo v dohodě uvedeno o důvodech skončení pracovního poměru, ale se zjištěním, proč (z jakého skutečného důvodu) byl pracovní poměr opravdu rozvázán.

Vztaženo ke konkrétnímu případu... Zaměstnanci se stal úraz, v důsledku kterého byl více než půl roku na neschopence a uznán invalidním v I. stupni. Byť to zaměstnavatel nechtěl uznat jako úraz pracovní, později se ukázalo, že takovým byl. Překvapivě nebyl zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem ani na pracovnělékařskou prohlídku, aby se zjistilo, jak to s jeho zdravotní způsobilostí k práci je (takže nebyl vydán v tomto smyslu ani žádný lékařský posudek), a nakonec to byl zaměstnanec sám, kdo inicioval uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru. Podle zaměstnavatele stejně jako soudů nižších stupňů byl důvodem takového postupu zaměstnance fakt, že si mezitím našel práci v zahraničí a vydělával si tedy jinak. O žádném dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti k práci, tím spíše ve vazbě na pracovní úraz, jako důvodu k uzavření takové

Nahrávám...
Nahrávám...