dnes je 25.9.2023

Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

12.8.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2022.16.06
Přehled judikatury trochu jinak – Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Jeden z případů, kdy právní úprava chrání zaměstnance, tady až na výjimky před výpovědí z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v tzv. ochranné době. Výčet ochranných dob obsahuje ustanovení § 53 odst. 1 ZP. Patří mezi ně např. dočasná pracovní neschopnost zaměstnance (nejde-li o neschopnost, kterou si zaměstnanec přivodil úmyslně nebo vznikla jako bezprostřední následek jeho opilosti či zneužití návykových látek), těhotenství zaměstnankyně nebo doba čerpání mateřské dovolené či rodičovské dovolené. Která ochranná doba se v praxi neuplatňuje zas tak často, je doba od nástupu zaměstnance na lázeňské léčení až do jeho ukončení.

Zákoník práce sám neupravuje to, co se rozumí lázeňským léčením a jak vyložit pojem "nástup lázeňského léčení". Je třeba se podívat především do předpisů o poskytování zdravotních služeb a o zdravotním pojištění. To musely udělat soudy v předmětném případě, kdy zaměstnavatel doručil zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pro jeho nadbytečnost v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně, a zaměstnanec žaloval na neplatnost této výpovědi právě pro porušení zákazu výpovědi. Plynula mu prý ochranná doba v podobě lázeňského léčení.

Jak vyložil Nejvyšší soud výše zmíněnou terminologii? "Lázeňským

Nahrávám...
Nahrávám...