dnes je 20.4.2021

Input:

Příspěvek na dopravu jako zaměstnanecký benefit

22.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.341
Příspěvek na dopravu jako zaměstnanecký benefit

Ing. Pavel Novák

Dotaz

Naše firma se rozhodla zavést benefit formou poukázek na pohonné hmoty pro zaměstnance, kteří nemají trvalé bydliště v místě sídla firmy. Zaměstnanec by obdržel začátkem měsíce poukázku v určité hodnotě (dle vzdálenosti místa bydliště). Jedná o příjem, který podléhá zdanění a odvodu pojistného? Nebo existuje optimálnější daňová varianta?

Právní předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 3 odst. 1 ZDP

  • § 3 odst. 2 ZDP

  • § 6 až § 10 ZDP

  • § 6 odst. 9 ZDP

  • § 6 odst. 9 písm. g) ZDP

  • § 24 odst. 2 písm. j) ZDP

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď

V uvedeném případě, tzn. v případě poskytnutí poukázek na pohonné hmoty pro zaměstnance, jde o nepeněžní příjem zaměstnance. Podle § 3 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se příjmem ve smyslu § 3 odst. 1 ZDP, tzn. příjmy dle § 6 až 10 ZDP, rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.  V případě, že je příjemcem bezúplatných příjmů zaměstnanec, tak je možné osvobození příjmu najít jen v ustanoveních § 6 odst. 9 ZDP. V případě, že v ustanovení § 6 odst. 9 ZDP osvobození příjmu nenalezneme, jedná se vždycky o neosvobozený příjem a takový příjem bude u zaměstnance zdaněn a vstoupí rovněž do vyměřovacího základu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění.

Benefit formou poukázek na pohonné hmoty pro zaměstnance, tj. nepeněžní příspěvek zaměstnavatele na dopravu do a ze zaměstnání formou individuální automobilové dopravy v ustanoveních § 6 odst. 9 ZDP nenajdeme, takže se jedná o příjem podléhající u zaměstnance zdanění a odvedení zdravotního a sociálního pojištění. Z hlediska zaměstnavatele bude samozřejmě výhodné, když už je příjem u zaměstnance „zdaněn touto trojdaní”, pokud se u něj bude jednat o daňově uznatelný náklad. Proto je pro zaměstnavatele důležité, aby toto právo či nárok zaměstnanců na příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání (poukázky na pohonné hmoty) uvedl ve svých vnitřních směrnicích či mzdových předpisech, nebo jej zahrnul do jednotlivých pracovních smluv zaměstnanců. Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) ZDP se bude u zaměstnavatele jednat o daňově účinný náklad v případě, že se bude jednat o

Nahrávám...
Nahrávám...