dnes je 23.7.2024

Input:

PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNAVATELŮM A OSVČ PODLE ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI

7.5.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

     Úřady práce poskytují příspěvky na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti na základě žádosti zaměstnavatele nebo uchazeče o zaměstnání, který se rozhodl stát osobou samostatně výdělečně činnou. O poskytnutí příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti uzavírá úřad práce se zaměstnavatelem nebo uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti písemnou dohodu.

REKVALIFIKACE PROVÁDĚNÁ ZAMĚSTNAVATELEM V RÁMCI DALŠÍHO PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ JEHO ZAMĚSTNANCŮ

     O rekvalifikaci zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace může úřad práce uzavřít se zaměstnavatelem dohodu. Pokud je rekvalifikace zaměstnanců prováděna na základě dohody s úřadem práce, mohou být zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele rekvalifikaci zaměstnanců zajišťuje, hrazeny úřadem práce náklady rekvalifikace zaměstnanců a náklady s ní spojené.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

     Příspěvek lze úřadem práce poskytnout až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

     Příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa může činit v závislosti na míře nezaměstnanosti v daném okrese maximálně čtyřnásobek až šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. V roce 2008 může úřad práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek ve výši maximálně 84 476 Kč (tj. o 5 936 Kč více než v roce 2007) a 126 714 Kč (tj. o 8 904 Kč více než v roce 2007). Ve stejné výši může úřad práce poskytnout příspěvek uchazeči o zaměstnání, který zřídil po dohodě s úřadem práce pracovní místo za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

     Při zřízení více než deseti společensky účelných pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo činit v závislosti na míře nezaměstnanosti v daném okrese maximálně šestinásobek až osminásobek této mzdy. V roce 2008 může tedy úřad práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek ve výši maximálně 126 714 Kč (tj. o 8 904 Kč více než v roce 2007) a 168 952 Kč (tj. o 11 872 Kč více než v roce 2007).

     Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být poskytován až do výše vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 6 měsíců. Přijme-li zaměstnavatel na vyhrazené pracovní místo uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením do 25 let věku z řad absolventů vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia a uchazeče o zaměstnání staršího 50 let věku, může být příspěvek poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců.

PŘEKLENOVACÍ PŘÍSPĚVEK

     Překlenovací příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek úřadem práce na zřízení společensky účelného pracovního místa. Úřad práce může příspěvek poskytnout nejdéle po dobu 3 měsíců, v měsíční výši rovnající se

Nahrávám...
Nahrávám...