dnes je 25.9.2023

Input:

Průměrný měsíční výdělek u dohod o provedení práce

26.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2016.19.03
Průměrný měsíční výdělek u dohod o provedení práce

Ing. Růžena Klímová

Průměrný čistý měsíční výdělek se zjišťuje výhradně pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci příslušným úřadem práce. Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku v případě dohody o provedení práce bude (dále jen "DPP") obvykle zpracováván ručně, protože jeho algoritmizace v rámci uživatelského programu je téměř vyloučena s ohledem na to, že dohoda o provedení práce se sjednává v rozsahu počtu hodin (nejvýše 300 hodin za kalendářní rok), zatímco pracovní poměr se sjednává nejvýše v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a dohoda o pracovní činnosti v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby v rámci období, které může činit až 52 týdnů, a pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je vždy nutné znát týdenní úvazek.

S ohledem na tuto skutečnost nabízíme řešení všech možných případů, které se mohou u dohody o provedení práce objevit.

Příklad č. 1

Příklad
Jak spočítat průměrný čistý měsíční výdělek u zaměstnance, který pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v rozsahu 260 hodin s hodinovou odměnou ve výši 130 Kč?

Zaměstnavatel musí u dohod o provedení práce postupovat obdobně jako v případě výpočtu průměrného měsíčního výdělku u pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti.

V souladu s § 356 ZP se průměrný měsíční výdělek vypočte jako součin průměrného hodinového výdělku, průměrného počtu týdnů v měsíci a týdenní pracovní doby zaměstnance. Problém výpočtu průměrného měsíčního výdělku u dohody o provedení práce spočívá v tom, že sjednaný objem výkonu práce uvedený v § 75 ZP je v hodinách (za kalendářní rok nejvýše 300 hodin) a pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je nutné znát týdenní pracovní dobu zaměstnance. Pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je proto nutné nejprve sjednaný objem výkonu práce v hodinách převést na týdenní objem výkonu práce a získat fiktivní týdenní pracovní dobu.

Za rok sjednáno: 260 hodin

Za jeden měsíc sjednáno průměrně: 260 : 12 = 21,67 hod.

Za jeden týden sjednáno průměrně (fiktivní úvazek): 21,67: 4,348 = 4,98 hod.

Dále je nutné vypočítat hodinový výdělek. Téměř vždy nebude splněna podmínka pro výpočet skutečného hodinového výdělku, protože pro výpočet skutečného hodinového výdělku musí zaměstnanec v rozhodném období odpracovat alespoň 21 dnů.

Pokud DPP končí 31. 12. roku, pak rozhodným obdobím pro výpočet hodinového výdělku je 3. čtvrtletí roku, v němž jistě zaměstnanec neodpracoval 21 dnů. Bude proto použit pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude obvykle sjednaná hodinová odměna.

Průměrný měsíční hrubý pravděpodobný výdělek činí: 130 x 4,348 x 4,98 = 2 814,90Kč, zaokrouhleno 2 815 Kč.

Pro přepočet průměrného měsíčního hrubého výdělku na čistý průměrný měsíční výdělek se použije postup, který byl použit nebo by byl použit při výpočtu čisté mzdy v měsíci, kdy dohoda o provedení práce končí a kdy je potřeba průměrný měsíční výdělek také zjišťovat.

Odměna z dohody o provedení práce založí účast na nemocenském a zdravotním pojištění, pokud bude v kalendářním měsíci činit více než 10 000 Kč. Tato zásada se logicky promítne i do postupu při "zdanění" průměrného hrubého měsíčního výdělku a výpočtu čistého měsíčního výdělku. Předpokládejme, že zaměstnanec nemá podepsané Prohlášení.

Průměrný měsíční hrubý pravděpodobný výdělek: 2 815 Kč

Daňový základ: 2 815 Kč

Srážková daň 15 %: 422 Kč (zaok. dolů na celé koruny)

Čistý měsíční pravděpodobný výdělek činí: 2 815 – 422 = 2 393 Kč.

Příklad č. 2

Příklad
Jak spočítat průměrný čistý měsíční výdělek u zaměstnance, který pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 1. 3. 2016 do 16. 4. 2016 v rozsahu 260 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč? V měsíci březnu bylo zúčtováno 20 000 Kč, v dubnu 12 500 Kč. Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení.

K výpočtu bude nutné použít pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude hodinová odměna ve výši 125 Kč. Dále bude nutné získat fiktivní týdenní pracovní dobu, kterou odvodíme z doby, na kterou byla dohoda uzavřena, a ze sjednaného objemu výkonu práce v hodinách.

Od 1. 3. do 16. 4. se jedná o 47 dnů.

Průměrný počet kalendářních dnů v měsíci činí v roce 2016: 366 : 12 = 30,5 dne

Počet měsíců: 47 : 30,5 = 1,54 měs.

Průměrný počet hodin na jeden měsíc: 260 : 1,54 = 168,83 hod.

Fiktivní týdenní pracovní doba: 168,83: 4,348 = 38,83 hod.

Výpočet pravděpodobného hrubého měsíčního výdělku:

125 x 4,348 x 38,83 = 21 104,11 Kč, zaokr. 21 105 Kč

Výpočet zdravotního pojištění: 21 105x 13,5% = 2 850Kč (zaokr.) 2 850 : 3 = 950Kč

Výpočet nemocenského pojištění: 21 105x 6,5% = 1 372 Kč (zaokr.)

Daňový základ: 28 281 Kč (21 105 x 1,34 = 28 280,70)

Zaokrouhlený daňový základ: 28 300 Kč

Záloha daně 15 %: 4 245 Kč

Čistý měsíční pravděpodobný výdělek: 21 105 – 950 – 1 372– 4 245= 14 538 Kč

V praxi však budou přicházet v úvahu složitější případy, kdy DPP nebude uzavřena na celé kalendářní měsíce, ale jen na jejich části. V takové situaci bude výpočet ještě komplikovanější.

Příklad č. 3

Příklad
Jak spočítat průměrný čistý měsíční výdělek u zaměstnance pracujícího na základě DPP, která byla uzavřena od 3. 3. 2016 do 3. 5. 2016 v rozsahu 200 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč? V měsíci březnu odpracoval 110 hodin a odměna činila 13 750 Kč, v dubnu odpracoval 81 hodin a odměna činila 10 125 Kč a v květnu odpracoval 9 hodin a odměna činila 1 125 Kč. Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení.

K výpočtu bude nutné použít pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude hodinová odměna ve výši 125 Kč, protože v předchozím kalendářním čtvrtletí zaměstnanec neodpracoval 21 směn. Dále bude nutné získat fiktivní týdenní pracovní dobu, kterou odvodíme z doby, na kterou byla dohoda uzavřena, a ze sjednaného objemu výkonu práce v hodinách. Od 3. 3. do 3. 5. se jedná o 62 kalendářních dnů.

Průměrný počet kalendářních dnů v měsíci činí v roce 2016: 366 : 12 = 30,5 dne

Počet měsíců: 62 : 30,5 = 2,033 měs.

Průměrný počet hodin na jeden měsíc: 200 : 2,033= 98,38 hod.

Fiktivní týdenní pracovní doba: 98,38: 4,348 = 22,63 hod.

Výpočet pravděpodobného hrubého měsíčního výdělku:

125 x 4,348 x 22,63 = 12 299,41Kč, zaokrouhleno 12 300 Kč.

Přepočet na čistý pravděpodobný měsíční výdělek

Zdanitelný příjem: 12 300 Kč

Daňový základ: 12 300 x 1,34 = 16 482 Kč

Zaokrouhlený daňový základ: 16 500 Kč

Záloha

Nahrávám...
Nahrávám...