dnes je 23.7.2024

Input:

SOUBĚH ZAMĚSTNÁNÍ A SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI V NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

6.12.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     Z hlediska nemocenského a důchodového pojištění se každá výdělečná činnost posuzuje samostatně. Vykonává-li zaměstnanec například dvě zaměstnání, jedno v pracovním poměru a druhé na základě dohody o pracovní činnosti, posuzují se podmínky pro jeho účast na nemocenském pojištění v každém zaměstnání zvlášť. Jsou-li tyto podmínky splněny v obou zaměstnáních, je účasten nemocenského pojištění z každého zaměstnání. Bude-li takový zaměstnanec uznán práce neschopným pro obě zaměstnání, obdrží nemocenské z každého zaměstnání zvlášť. Je přitom nerozhodné, zda zaměstnání vykonává u stejného zaměstnavatele nebo u různých zaměstnavatelů. Samostatně se také posuzuje účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání a účast na nemocenském a důchodovém pojištění ze samostatné výdělečné činnosti.

     Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která je zároveň v kalendářním roce zaměstnancem, se považuje za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ vedlejší), pokud její započitatelný příjem ze zaměstnání dosáhl v tomto roce aspoň dvanáctinásobku minimální mzdy platné k 1. lednu toho kalendářního roku, v němž se započitatelné příjmy zjišťují. Minimální mzda k 1. lednu 2007 i 2008 činí 8 000 Kč.

     Pro placení záloh na pojistné je rozhodující výše započitatelného příjmu ze zaměstnání dosažená v předchozím kalendářním roce. Pro placení pojistného za kalendářní rok je rozhodující výše započitatelného příjmu dosaženého v tomto kalendářním roce.

Příklad č. 1

OSVČ podniká od roku 2000. V lednu 2007 nastoupila do zaměstnání, úhrn započitatelných příjmů ze zaměstnání činí 180 000 Kč. V červnu 2007 již činil úhrn příjmů 96 000 Kč. V únoru 2008 předloží OSSZ potvrzení zaměstnavatele o výši započitatelných příjmů v roce 2007. Rozdíl mezi příjmy a výdaji z podnikání v roce 2006 činil jen 40 000 Kč.

I v případě, že by OSVČ v červenci 2007 předložila potvrzení zaměstnavatele, že již dosáhla příjmu ve výši 96 000 Kč, musela by až do konce roku 2007 platit zálohy jako OSVČ hlavní aspoň z minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2007, tj. aspoň z 5 035 korun. Pro placení záloh v roce 2007 jako OSVČ vedlejší byly rozhodující příjmy dosažené v roce 2006. V tomto roce nebyla OSVČ zaměstnána, proto po celý

Nahrávám...
Nahrávám...