dnes je 25.2.2024

Input:

Stresory, naši každodenní společníci

19.1.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Každý den se setkáváme s náročnými situacemi - přeplněné dopravní prostředky, hluk, rostoucí ceny, přesčasy, termíny, problémy se sousedy, úřady, v rodině, zaměstnání. Události, které vnímáme jako ohrožení svého tělesného nebo duševního života a které v nás vyvolávají stres, nazýváme stresory. Každý z nich sám o sobě nemusí mít zničující efekt a ne vždy tedy vede ke stresu. Nicméně mnoho malých událostí a vlivů, tzv. ministresorů, které samy o sobě nejsou příliš významné, se dlouhodobým působením kumulují a mohou hranici stresu dosáhnout. A těch máme ve svém životě opravdu požehnaně. Časopis Prevention magazine uvádí 10 nejzávažnějších činitelů působících stres: osobní finance, kariéra, zodpovědnost, manželství, zdraví, děti, osamělost, sex, příbuzní a sousedé.

     Stresorů je v našem životě velké množství, nelze je všechny vyjmenovat, pro zjednodušení si je můžeme rozdělit do několika kategorií. Mezi fyzikální, chemické a biologické faktory prostředí patří např. hluk, vibrace, nedostatečné osvětlení, mikroklimatické podmínky (teplota, vlhkost, extrémní změny tlaku, nízký obsah kyslíku ve vzduchu, znečištění vzduchu, prašnost), radiace, změny ročních období, katastrofy (záplavy, zemětřesení, války, havárie) apod.

     Velkou skupinu stresorů tvoří ty, které vznikají v našem vlastním duševním životě či životosprávě. Řadíme sem např. nedostatek potravy či tekutin, nepravidelnost stravování, nedostatek spánku, nehody, úrazy, tělesné bolesti, nemoc, nudu, ztrátu pocitu bezpečí, nadužívání povzbuzujících prostředků, absenci zájmů, přátel, monotónní a stereotypní životní styl, těhotenství apod.

     Nezřídka jsme stresorem sami sobě - snažíme se být vždy perfektní, zvládnout každou situaci, porovnáváme se s druhými, odmítáme si říci o pomoc, máme strach z výkonu či selhání, potíže se soustředěním, prožíváme beznaděj, nejistotu, úzkost. Velkým zdrojem stresu jsou zcela jednoznačně mezilidské vztahy, ať už se jedná o konflikty, neshody, izolaci, závislost na rodičích, partnerovi či dětech, zážitky ztráty (osoby, lásky), potíže s dětmi (výchovné, ve škole, jejich odchod), fyzické útoky apod. Zvláštní kategorii tvoří „člověk jako stresor“. lze ho charakterizovat přibližně takto: navozuje pocity viny, přenáší zodpovědnost na druhé, komunikuje nejasně a nepřímo, mění své názory, chování, city dle situace, zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, zasívá nesvár, neustále si stěžuje, dělá ze sebe oběť, vyhrožuje nebo vydírá, lže a klame, nesnáší kritiku, nedbá na potřeby druhých, neumí přiznat chybu, jde za svým i přes mrtvoly apod. Každý toho svého agresora určitě v okolí má. Obsáhlou kategorii tvoří stresory, které souvisejí s prací, ať už se jedná o pracovní podmínky, druh, obsah či rozsah

Nahrávám...
Nahrávám...