dnes je 23.7.2024

Input:

Vlastní podnikání jako cesta k dospělosti aneb živnosti žen

30.8.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     „Čeho si na sobě nejvíc ceníte?“ ptám se vždy svých klientek. Často nejsou schopny opovědět vůbec, ještě častěji uvádějí něco, co dělají proto, aby se ti druzí měli dobře a mohli se rozvíjet. Myslí si, že svou službou dávají ze sebe to nejlepší, ale není to tak. Ponechávají totiž to, co je v nich jedinečné a tedy nejlepší, pouze v podobě spícího, nerealizovaného potenciálu. Protože však pracuji se ženami už dvacet let, přece jen vnímám jejich velký posun od role závislé pomocnice, která se realizuje přes druhé, k ženě, která si je vědoma sama sebe, a proto přijímá větší odpovědnost za vlastní život, prosperitu a naplnění.

     Samostatné podnikání žen je fenomén, který odráží nejen proměny doby, ale také tyto změny v jejich psychice. Ženy v situaci globální transformace hledají nový smysl, nový obsah toho, co vše znamená být dospělou ženou. Chtějí mít stejná práva jako muži, a proto se musejí naučit přijmout i stejnou odpovědnost a riziko. Samostatná živnost, postavení se na vlastní nohy se tak stává velkým krokem v osobnostním zrání.

     Na rozdíl od mužů je řada žen ochotna začít podnikat pouze tehdy, když je partner (nebo rodiče) finančně „jistí“. Součástí dospělosti však je také je sebedůvěra a důvěra v život, která se projevuje schopností umět žít s určitou mírou nejistoty. Získání pracovního prostoru, ev. zaměstnanců, vytvoření a inovace vlastního produktu, vlastní zviditelnění, prosazení se na trhu, získávání a udržení klientely, investice do zařízení, vzdělání, hospodaření s penězi, energií, časem apod., to vše klade velké nároky na samostatnost, rozhodování, vytrvalost, realistický odhad možností, sil a dosažitelných výsledků, na komunikaci, zdravé sebeprosazení, organizaci práce, času a odpočinku.

     Nutnost s tím vším se dospěle vyrovnat je pro ženy obtížná, ale velmi užitečná. Pomáhá jim překonat určitá limitující sociální klišé a zcela mylné představy o vlastních hranicích. Děvčátka jsou totiž vychovávána jinak než chlapci. Rodiče o ně mají větší strach, víc je chrání a nedovolují jim různá průzkumná dobrodužství, při nichž dítě zjišťuje, co je schopné zvládnout. Když upadnou, rodiče je mnohem častěji nenechají, aby se samy postavily, ale běží je zvednout. Tak je vychovávají v přesvědčení, že jsou křehké a že když upadnou, nedokáží se samy zvednout. Samostatné podnikání tak pomáhá ženám překonat tuto naučenou bezmoc, která jim zásadně brání v poznání jejich skutečných možností.

     Samostatné podnikání je ideálním polem pro rozvoj kreativity, která je vnitřní dispozicí každé ženy a typickým způsobem jejího sebevyjádření. Jedna má klientka byla masérka, která jako hobby tvořila originální oblečení. Když ho dávala do butiků, příliš se neprodávalo, ale když ho nabízela sama, odbyt byl vynikající. Měla osobní charisma, schopnost vcítit se do osobnosti a potřeb zákazníka a pokud si nevybral z nabídky, byla schopna vytvořit mu něco na míru. uměla uplatnit svou originalitu a zároveň vyzdvihnout jedinečnost zákazníka. Dnes už má

Nahrávám...
Nahrávám...