dnes je 28.5.2024

Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - ODPOVĚDNOST ZA SCHODEK NA SVĚŘENÝCH HODNOTÁCH A SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

16.8.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 2045/2006 Datum rozhodnutí: 30. 5. 2007 
Právní problematika: odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a společné jmění manželů 
Ustanovení právních předpisů:§ 2 odst. 4, § 38 odst. 1 písm. b), § 252 a § 328 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a § 143, § 145 a § 470 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, oba ve znění pozdějších předpisů 

Právní věta:

Práva a povinnosti z pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu nepatří do společného jmění manželů. Manžel zaměstnance není proto povinen jen z důvodu společného jmění (společně a nerozdílně se zaměstnancem) uspokojit nárok, který má zaměstnavatel proti zaměstnanci.

Komentář:

Zvláštním druhem odpovědnosti zaměstnance za škodu je dle ustanovení § 252 a následujících zákoníku práce odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Jde o odpovědnost zpřísněnou, protože zaměstnavatel není v případě zjištěného schodku povinen zaměstnanci prokazovat zavinění, jak mu to jinak předepisuje ustanovení § 250 odst. 3 zákoníku práce, a zaměstnanec je povinen nahradit škodu v plné výši. Předpokladem vyvození takové odpovědnosti je, že se zaměstnancem byla uzavřena písemná dohoda k ochraně těchto hodnot.

Pohledávky z titulu odpovědnosti za schodek na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování (a to přiznané dokonce pravomocným rozhodnutím soudu) se týkal i výše uvedený soudní spor. V něm zaměstnavatel dovozoval, že po smrti jeho zaměstnance coby dlužníka byla k úhradě zmíněné pohledávky povinna manželka zemřelého, a to s ohledem na existenci společného jmění manželů a ve smyslu ustanovení § 143 odst. 1 písm. b) a § 145 odst. 3 občanského zákoníku. Z těchto ustanovení vyplývá, že společné jmění manželů tvoří též „závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého“, a že

Nahrávám...
Nahrávám...