dnes je 24.2.2024

Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Porušení povinnosti zaměstnance na pracovní cestě

11.10.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 633/2006 Datum rozhodnutí: 15. 3 2007 
Právní problematika: porušení povinností vyplývajících zaměstnanci z pracovního poměru a pracovní cesta, jednání zaměstnance a jeho souvislost s výkonem závislé práce 
Ustanovení právních předpisů: § 42 a § 301 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Právní věta:

Zaměstnanec může porušit povinnosti vyplývající mu z pracovního poměru („pracovní kázeň“) i na pracovní cestě, avšak jen tehdy, stane-li se tak při činnosti, jež má časový, místní a zejména věcný (vnitřní účelový) poměr k výkonu nesamostatné (závislé) práce.

Komentář:

Dle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je zaměstnanec od vzniku pracovního poměru povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu z tohoto pracovněprávního vztahu vyplývají. Základní povinnosti zaměstnanců vyjmenovává ustanovení § 301 zákoníku práce. Stejně jako podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2006 i nová právní úprava považuje za jednu z těchto povinností povinnost spolupracovat s ostatními zaměstnanci.

Aby šlo o porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru, musí jít ze strany zaměstnance o jednání (opomenutí), které se stalo při plnění pracovních úkolů nebo má s výkonem práce (pracovněprávním vztahem zaměstnance) příčinnou souvislost. Závadné chování zaměstnance, jímž porušuje povinnosti související s jiným než pracovněprávním vztahem, nelze za porušení „pracovní kázně“ považovat.

V předmětném soudním sporu šlo o platnost rozvázání pracovního poměru jeho okamžitým zrušením. Tak reagoval zaměstnavatel na údajné porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem, které spatřoval v tom, že zaměstnanec v rámci své zahraniční pracovní cesty (konkrétně v neděli, v den svého nepřetržitého odpočinku v týdnu) v hotelu, v němž byl ubytován, napadl pod vlivem alkoholu svého spolupracovníka, udeřil ho dvakrát do hlavy a způsobil mu zranění, kvůli kterému musel být napadený ošetřen v nemocnici.

V dovolacím řízení Nejvyšší soud zdůraznil, že povinnost spolupracovat s ostatními zaměstnanci patří k základním povinnostem zaměstnanců a sleduje „především ten cíl, aby nikoli izolovaně každý zaměstnanec zvlášť, ale i činnost všech zaměstnanců navzájem ústila v naplnění účelu sledovaného

Nahrávám...
Nahrávám...