dnes je 25.2.2024

Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Sjednání druhu práce v pracovní smlouvě

14.2.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 2858/2007 Datum rozhodnutí: 11. 12. 2007 
Právní problematika: druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, pracovní náplň, změna obsahu pracovní smlouvy 

Ustanovení právních předpisů:§ 34 odst. 1 písm. a) a § 40 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Právní věta:
Nové určení pracovní náplně v rámci sjednaného druhu práce nepředstavuje (nemůže představovat) změnu pracovní smlouvy v ujednání o druhu práce, na který byl zaměstnanec přijat.

Komentář:
Dle ustanovení § 34 odst. 1 zákoníku práce musí pracovní smlouva obsahovat vedle místa výkonu práce a dne nástupu do práce také ujednání o druhu práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Druh práce je tedy podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. určuje rozsah dispoziční pravomoci zaměstnavatele vůči zaměstnanci z hlediska požadavku na výkon konkrétní práce a bez jeho vymezení by pracovní poměr ani nemohl vzniknout.

Mnozí zaměstnavatelé používají k bližšímu vymezení druhu práce tzv. pracovní náplň. Pokud je tato nedílnou součástí pracovní smlouvy a předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jde vlastně o bližší dohodu o druhu práce a jakákoliv její změna podléhá odsouhlasení zaměstnancem. Pro zaměstnavatele je proto jednodušší, jestliže zaměstnance s pracovní náplní pouze seznámí. Je samozřejmostí, že jednotlivé práce obsažené v takovém dokumentu nemohou překročit rámec druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě.

V dotčeném případě se zaměstnankyně bránila žalobou u soudu proti okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Tímto způsobem zaměstnavatel reagoval na skutečnost, že zaměstnankyně odmítla nastoupit na práci zdravotní sestry na LDN (léčebně dlouhodobě nemocných). Svoji „absenci“ zaměstnankyně zdůvodnila tím, že zaměstnavatel neměl právo ji těmito pracemi zaměstnat. Sjednala s ním sice pracovní smlouvu s vymezením druhu práce „zdravotní sestra“, ale tvrdila, že po absolvování příslušného pomaturitního specializačního studia

Nahrávám...
Nahrávám...