dnes je 25.2.2024

Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance

6.11.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty
Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 2061/2007 Datum rozhodnutí: 11. 3. 2008 
Právní problematika: výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance, vztah ke sjednanému druhu práce 
Ustanovení právních předpisů:§ 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Právní věta:

Nejde o nadbytečnost zaměstnance, a není proto naplněn výpovědní důvod uvedený v ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, pokud má zaměstnavatel možnost i nadále a v původním rozsahu přidělovat zaměstnanci práci v rámci sjednaného druhu práce, byť by šlo o práce, které zaměstnanec doposud nevykonával, resp. zaměstnavatel je po něm nevyžadoval.

Komentář:

Výpovědním důvodem spočívajícím v nadbytečnosti zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce jsme se na stránkách Zpravodaje zabývali již několikrát. Pro takovou výpověď je příznačné, že zaměstnavatel může zaměstnanci i nadále přidělovat práci podle pracovní smlouvy, avšak tato práce není (vůbec nebo v původním rozsahu) pro zaměstnavatele v dalším období potřebná, neboť zaměstnanec se pro něho stal nadbytečným.

Z tohoto pravidla je zcela zřejmé, že nadbytečnost zaměstnance má úzkou vazbu na druh jím vykonávané práce. Pokud se nestává pro zaměstnavatele nepotřebným druh práce propouštěného zaměstnance (jeho pracovní činnost), nemůže být jiná okolnost spočívající například pouze v osobě zaměstnance podkladem pro skončení pracovního poměru výpovědí pro jeho nadbytečnost. Zaměstnavateli totiž i nadále svědčí povinnost (a potřeba) přidělovat zaměstnanci práci ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

V uvedeném soudním sporu žalovala zaměstnankyně svého zaměstnavatele o neplatnost jeho výpovědi z pracovního poměru. Zaměstnankyně pracovala u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy jako „středoškolská učitelka jazyka anglického, francouzského a ruského“, nicméně vyučování vedla pouze ohledně anglického jazyka a ruské konverzace. Z rozhodnutí ředitele školy nebyl ale v příslušném školním roce z důvodu malého zájmu předmět ruská konverzace otevřen. Zaměstnavatel navrhl proto zaměstnankyni uzavření dohody o změně sjednaných pracovních podmínek spočívající ve snížení jejího pracovního úvazku o zrušené hodiny ruské konverzace. Tento návrh zaměstnankyně neakceptovala a opakovaně odmítla vyučovat - kromě dosavadních 20 hodin anglického jazyka - také francouzský jazyk v rozsahu 3 hodiny

Nahrávám...
Nahrávám...