dnes je 23.7.2024

Input:

Změny v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2008

11.10.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

     Poslanecká sněmovna a Senát schválily návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, který po podpisu prezidenta nabude účinnosti dne 1. ledna 2008. V oblasti sociálního pojištění přinese následující změny.

1. Nemocenské pojištění

     Účinnost zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se odkládá na 1. 1. 2009. Nadále se bude v roce 2008 postupovat podle nyní platných předpisů o nemocenském pojištění se změnami dále uvedenými. Zaměstnavatelé nebudou v roce 2008 vyplácet náhradu mzdy za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti.

     Za den vstupu do zaměstnání se u zaměstnanců v pracovním poměru považuje den před vstupem do zaměstnání, za který náležela náhrada mzdy (platu) nebo za který se mzda (plat) nekrátí. Bude-li se zaměstnancem sjednán pracovní poměr od 1. 1. 2008, zaměstnanec nastoupí do práce 2. ledna 2008 a je-li odměňován měsíční mzdou, která se za 1. ledna nekrátí, bude účasten nemocenského a tedy i důchodového pojištění od 1. ledna 2008.

     Nemocenské náleží až od čtvrtého kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti (karantény).

     Výše nemocenského činí z denního vyměřovacího základu (DVZ) za dobu trvání pracovní neschopnosti:

  • 60 % od 4. do 30. dne,

  • 66 % od 31. do 60. dne,

  • 72 % od 61 dne.

     5. Z § 18 zákona č. 54/1956 Sb., v platném znění (dále jen „zákona o NP“), se vypouští odstavec 5, podle něhož se za vstup do zaměstnání pro stanovení rozhodného období považuje i změna činnosti zaměstnance u téhož zaměstnavatele. Změnou činnosti se rozumí změna zaměstnání v pracovním poměru z nepravidelného na pravidelný výkon zaměstnání a naopak. Týká se zaměstnanců na nepravidelnou výpomoc. Vzhledem k tomu, že zaměstnancům v pracovním poměru musí být stanoveno, kdy musí pracovat (pracovní doba musí být rozvržena), vypouští se z vyhlášky č. 165/1979 Sb., v platném znění, úprava platná pro zaměstnance na nepravidelnou výpomoc.

     Vypouští se úprava v § 18 odst. 7 zákona o NP, podle níž mohl poživatel rodičovského příspěvku požádat, aby se při výpočtu denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) k době takového zaměstnání nepřihlíželo. Zaměstnankyni, která bude nastupovat v období do 4 let věku předchozího dítěte na novou mateřskou dovolenou u téhož zaměstnavatele, nemůže být nová peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM“) vypočtena z nižšího vyměřovacího základu než předchozí PPM. Nebude tedy již třeba, aby taková zaměstnankyně žádala, aby se u ní nepřihlíželo k době pobírání rodičovského příspěvku.

     Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění se od 1. ledna 2008 nezvyšují, zůstávají ve výši 550 Kč a 790 Kč. Pro výpočet nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny (POČR) se redukuje částka „DVZ“ do výše první redukční hranice na 90 % na celou dobu nároku na nemocenské. Dosud se takto redukoval DVZ jen za prvních 14 dnů nároku na tyto dávky u nemocenského a POČR.

     Doba poskytování nemocenského poživatelům starobního a plného invalidního důchodu se snižuje z 84 kalendářních dnů na 81 kalendářních dnů z důvodu, že za první 3 dny nemocenské nenáleží.

     Nemocenské a POČR se poskytuje poživateli starobního a plného invalidního důchodu nejdéle do dne, jímž končí zaměstnání. Vznikl-li nárok na tuto dávku v roce 2007, poskytuje se dávka i po skončení zaměstnání.

Příklad č. 1

Poživatel starobního důchodu skončí zaměstnání 31. 12. 2007, dne 28. 12. 2007 bude uznán práce neschopným. Nemocenské bude náležet po dobu až 84 kalendářních dnů. Pokud by skončil zaměstnání 30. 6. 2008 a od 25. 6. by byl uznán práce neschopným, skončí výplata nemocenského dnem 30. 6. 2008, pokud nebyla již před tímto dnem vyčerpána podpůrčí doba 81 kalendářních dnů poskytování nemocenského.

     Podpora při ošetřování člena rodiny náleží ve výši 60 % z redukovaného DVZ (nyní náleží ve výši 69 % DVZ).

     Podpora při ošetřování člena nenáleží z ochranné lhůty.

     Ochranná lhůta činí až 7 dnů (dosud až 42 dnů), u těhotných žen zůstává 6 měsíců. Pokud začala běžet ochranná lhůta před 1. 1. 2008, činí 42 dnů, pokud zaměstnání aspoň po tuto dobu trvalo.

     Nemocenské bude možno snížit nebo odejmout z důvodu porušení léčebného režimu ode dne porušení této povinnosti, i když bylo již vyplaceno. Dosud vyplacené nemocenské nemohlo být odňato. Zaměstnanec bude povinen přeplatek na nemocenském vrátit, pokud k porušení léčebného

Nahrávám...
Nahrávám...