dnes je 20.4.2024

Input:

Znáte odpověď? ŘEŠENÍ:

2.8.2007, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Zadání testu

  1. ad 1b) Také zahraniční pracovní cesta začíná v určeném místě nástupu na pracovní cestu a končí v určeném místě ukončení této cesty. Uvedená místa určuje před nástupem zaměstnance na pracovní cestu zaměstnavatel. Těmito místy jsou zpravidla místo pravidelného pracoviště zaměstnance, příp. místo bydliště zaměstnance. Vzhledem k tomu má zahraniční pracovní cesta zpravidla tuzemskou část a zahraniční část, přičemž podle § 163 odst. 1 ZP poskytne zaměstnavatel zaměstnanci také stravné za tuzemskou část pracovní cesty, a to za stejných podmínek jako při tuzemské pracovní cestě.

  2. ad 2b) Podle ustanovení § 170 odst. 4 ZP se doby strávené mimo území ČR (mimo doby trvající méně než 1 hodinu) při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni pro účely zahraničního stravného sčítají. To znamená, že zahraniční stravné se nestanoví za každou pracovní cestu samostatně (jak je tomu u tuzemského stravného), ale stanoví se vždy za každý kalendářní den samostatně.
    V uvedeném případě tak zaměstnanci za tento kalendářní den přísluší zahraniční stravné ve výši 1/2 základní sazby platné pro stát, kde byl tento den nejdéle, tj. 1/2 základní sazby platné pro Slovensko.

  3. ad 3b) Podle ustanovení § 180 ZP může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného zjištěného podle § 170 odst. 3 ZP, tj. z
Nahrávám...
Nahrávám...