dnes je 25.2.2024

Input:

Znáte odpověď? - ŘEŠENÍ

21.6.2007, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

Zadání testu

  1. ad 1b) Zákoník práce v § 106 odst. 4 písm. h) stanoví, že každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho
Nahrávám...
Nahrávám...