dnes je 4.12.2022

Input:

Znáte odpověď?

2.8.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer
 1. Při zahraniční pracovní cestě zaměstnanci nepřísluší tuzemské stravné, ale pouze zahraniční stravné. Tvrzení:

  1. je pravdivé, protože zahraniční pracovní cesta začíná a končí přechodem hranice ČR;

  2. není pravdivé, protože zahraniční pracovní cesta má zahraniční i tuzemskou část.

 2. Zaměstnanec poslední den zahraniční pracovní cesty překročil hranice mezi Rakouskem a ČR ve 03.00 hod. Týž kalendářní den nastoupil na novou zahraniční pracovní cestu, přičemž hranice mezi ČR a Slovenskem překročil ve 20.00 hod. Tento kalendářní den přísluší zaměstnanci za dobu strávenou při první pracovní cestě v Rakousku zahraniční stravné ve výši 1/4 základní sazby platné pro Rakousko a za dobu strávenou při druhé pracovní cestě na Slovensku 1/4 základní sazby platné pro Slovensko. Tvrzení:

  1. je pravdivé, neboť stravné se stanoví vždy za každou pracovní cestu samostatně;

  2. není pravdivé, protože zahraniční stravné se stanoví za dobu strávenou v zahraniční v kalendářním dni celkem.

 3. Pokud zaměstnavatel rozhodl nejpozději před nástupem zaměstnance na zahraniční pracovní cestu o poskytnutí kapesného, přísluší zaměstnanci kapesné vypočtené určeným procentem ze základní sazby stravného platné pro stát, ve kterém byl zaměstnanec v kalendářním dni nejdéle. Tvrzení:

  1. je pravdivé, protože kapesné se vypočte určeným procentem ze stravného, přičemž stravné se stanoví ze základní sazby platné pro stát, ve kterém byl zaměstnanec v kalendářním dni nejdéle;

  2. není pravdivé, protože kapesné

Nahrávám...
Nahrávám...