dnes je 16.8.2022

Input:

Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019

20.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.03
Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019

JUDr. Věra Bognárová

Od 1. července letošního roku se bude náhrada za dobu dočasné pracovní neschopnosti poskytovat zaměstnancům hned od první směny, kterou zaměstnanec zamešká z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, a nikoliv až po uplynutí 3 pracovních dnů (maximálně za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn), jak to bude platit až do 30. 6. 2019.

Zrušení karenční doby se koncem loňského roku stalo předmětem legislativního "boje", v němž se projevily různé postoje politických stran i těch, na které zrušení karenční doby dopadá. Její zrušení není všeobecně přijímáno, je tomu ostatně i nyní po schválení a zveřejnění zákona č. 32/2019 Sb., kterým se novelizuje zákoník práce a některé další právní předpisy. Zaměstnanci zrušení karenční doby podporovali, zaměstnavatelé, pokud zrušení přímo neodmítali, ho nevítali. Odlišné byly i postoje Senátu a Poslanecké sněmovny. Senát novelu zákoníku práce, která tzv. karenční dobu zrušila, zamítl, Poslanecká sněmovna však následně veto Senátu přehlasovala. S konečnou platností tak byla schválena novela zákoníku práce a některých dalších předpisů přímo souvisejících se zrušením karenční doby i v jiných předpisech, pokud při poskytování náhrad na výdělku při pracovní neschopnosti převzaly úpravu zákoníku práce o zavedení karenční doby anebo při poskytování některých plnění s karenční dobou počítaly.

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práceneschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. Teprve od 15. kalendářního dne se poskytuje nemocenské, které vyplácí ČSSZ. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele se poskytuje a i nadále se bude poskytovat pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí. Tento princip je odlišný od poskytování nemocenského, které se od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti poskytuje za kalendářní dny.

Náhrada mzdy nebo platu až do 30. 6. 2019 nepřísluší za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn. Toto období se obecně označuje jako karenční doba, ačkoliv tento pojem v textu § 192 ZP není výslovně používán. Tato karenční doba je z § 192 odst. 1 ZP s účinností od 1. 7. 2019 vypuštěna.

Po účinnosti novely zákoníku práce provedené zákonem č. 32/2019 Sb., tj. od 1. července 2019, se bude náhrada poskytovat od první zameškané směny. Pozor na to, že se nejedná o první kalendářní den, jak to bylo někdy v průběhu přijímání novely prezentováno. Na pravidlech poskytování náhrady v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatelem se nic nemění, změnou je jedině to, že se vypouští karenční doba.

POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NA PŘELOMU ČERVNA A ČERVENCE

Jak se bude postupovat, vznikne-li dočasná pracovní neschopnost do 30. 6. 2019 a bude pokračovat ještě v červenci 2019? Odpověď na tuto otázku dávají přechodná ustanovení k zákona č. 32/2019 Sb., kterými se novelizuje

Nahrávám...
Nahrávám...