dnes je 16.8.2022

Přehled judikatury trochu jinak - Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelemGarance

12.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Jeden z případů, kdy právní úprava chrání zaměstnance, tady až na výjimky před výpovědí z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v tzv. ochranné době. Výčet ochranných dob obsahuje ustanovení § 53 odst. 1 ZP. Patří mezi…

Přehled judikatury trochu jinak - Pracovní či nepracovní úrazGarance

12.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vánoční večírek pořádaný zaměstnavatelem pro zaměstnance. Místo u rozbalování dárků skončí ale zaměstnanec ve zdravotnickém zařízení, protože se mu na této akci stal úraz. Může jít o úraz pracovní a odpovídá zaměstnavatel za újmu způsobenou tímto úrazem…

Přehled judikatury trochu jinak - Jmenování na vedoucí pracovní místoGarance

12.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jmenováním na vedoucí pracovní místo se pracovní poměr zakládá (nebo se jeho obsah mění) toliko v případech uvedených výslovně v ustanovení § 33 odst. 3 ZP nebo ve zvláštním právním předpisu. Jedním z takových pracovních míst je třeba i místo vedoucího…

Přehled judikatury trochu jinak - Pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnanceGarance

11.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ty právní věty zopakoval Nejvyšší soud v poslední době hned několikrát. Totiž že o překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 208 ZP jde tehdy, neplní-li nebo nemůže-li zaměstnavatel plnit povinnost vyplývající pro něj z pracovního poměru…

Přehled judikatury trochu jinak - agenturní zaměstnáváníGarance

2.6.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řekněme, že jste agenturou práce dočasně přidělující své zaměstnance k výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele). Protože těmi zaměstnanci jsou cizí státní příslušníci, kteří k výkonu práce na území České republiky potřebují příslušné povolení, musíte…

Přehled judikatury trochu jinak - Odvolání zaměstnance a nabídková povinnost zaměstnavateleGarance

28.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou to spojité nádoby – odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (popř. vzdání se takového pracovního místa) a nabídková povinnost zaměstnavatele. Jinak řečeno, tím odvoláním ani vzdáním se pracovní poměr zaměstnance nekončí a zaměstnavatel musí…

Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru dohodou a nárok na odstupnéGarance

28.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o rozvázání pracovního poměru dle ustanovení § 49 ZP. V ní ani slovo o tom, z jakého konkrétního důvodu byla uzavřena. Naopak, součástí jejího obsahu je věta o tom, že zaměstnanci nevzniká v souvislosti se skončením pracovního poměru žádné právo na…

Přehled judikatury trochu jinak - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práciGarance

28.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trvá to již mnoho let, názory jsou různé a novela zákona o specifických zdravotních službách s účinností od 1. 11. 2017 ty diskuse ještě přiživila. Jaká je povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci vydaného poskytovatelem…

Přehled judikatury trochu jinak - Nadbytečnost zaměstnance a organizační změna u zaměstnavateleGarance

19.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudních rozhodnutí podobných tomuto je celá řada. Na mysli mám ta, která se už dříve zabývala platností výpovědi dané zaměstnavatelem dle ustanovení § 52 písm. c) ZP, tedy pro nadbytečnost zaměstnance v příčinné souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele o…

Přehled judikatury trochu jinak - Odstoupení od konkurenční doložky bez uvedení důvoduGarance

8.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další případ, kdy se Nejvyšší soud neshodl s Ústavním soudem a zaměstnavatel musí být proto ostražitý. Tentokrát na téma, zda si může zaměstnavatel sjednat se zaměstnancem v konkurenční doložce možnost odstoupení od ní bez uvedení důvodu (případně…

Přehled judikatury trochu jinak - Rozdíly v odměňování u zaměstnanců vykonávajících stejnou práciGarance

20.3.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ten judikát Nejvyššího soudu byl velmi medializován. A aby ne, šlo totiž o posouzení důležité právní otázky, totiž zdali může zaměstnavatel obhájit rozdílné odměňování dvou zaměstnanců vykonávajících stejnou práci (práci stejné hodnoty) ve smyslu ustanovení §…

Přehled judikatury trochu jinak - Svátek připadající na pracovní den zaměstnance odměňovaného provizní mzdouGarance

8.3.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když zaměstnanci připadne na jeho směnu svátek dle zvláštního právního předpisu a tuto směnu přesto odpracuje, jeho pracovněprávní nároky jsou jasné – mzda (plat) a k tomu náhradní volno s náhradou mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku, popř. namísto něho po…

Přehled judikatury trochu jinak - Doručení písemnosti od zaměstnance zaměstnavateliGarance

26.1.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Judikátů týkajících se doručování kvalifikovaných písemností zaměstnavatelem směrem k zaměstnanci je celá řada a zaměstnavatelé se s některými z nich nemohou smířit nebo si je prostě neumí osvojit. Pokud jde ale o rozhodnutí soudů o doručování v opačném gardu,…

Přehled judikatury trochu jinak - Jiná výdělečná činnost zaměstnanceGarance

26.1.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní oporu pro tento případ najdete v ustanovení § 304 ZP. Jde v něm o omezení zaměstnance v jiné výdělečné činnosti vedle jeho zaměstnání, pokud by mělo jít o výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, u kterého je zaměstnán. K takové…

Přehled judikatury trochu jinak - Rozvázání pracovního poměru se členem odborového orgánuGarance

26.1.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

O ten předchozí souhlas zaměstnavatel dle ustanovení § 61 odst. 2 ZP sice požádal, ale byl odborovou organizací výslovně odmítnut. I přesto se rozhodl s místopředsedou jejího výboru rozvázat pracovní poměr výpovědí z důvodu nadbytečnosti v důsledku rozhodnutí…

Přehled judikatury trochu jinak - Porušení pracovní kázně a následná pracovní neschopnost zaměstnanceGarance

11.1.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Situace z praxe nikoliv neznámá. Zaměstnanec do zaměstnání sice přijde, ale tam se mu něco nelíbí, tedy z něho odejde a už se nevrátí. Uvedený pracovní den (svoji absenci) si pak „pokryje” dočasnou pracovní neschopností, o které rozhodl ještě téhož dne jeho…

Přehled judikatury trochu jinak - Přestávka v práci na jídlo a oddechGarance

29.11.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možná jste v uplynulých týdnech také zaznamenali rozhodnutí Ústavního soudu, které se týkalo přestávek v práci. Podívejme se na něj podrobněji.

Přehled judikatury trochu jinak - Pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci a řešení vzniklé situaceGarance

17.11.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

POZBYTÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCE K PRÁCI A ŘEŠENÍ VZNIKLÉ SITUACE

Přehled judikatury trochu jinak - Důvod ukončení pracovního poměru a jeho vliv na odstupnéGarance

3.11.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodující není způsob, ale důvod. Především takto zaměstnanec odůvodnil svoji žalobu na zaplacení odstupného ve výši 12násobku svého průměrného měsíčního výdělku v situaci, kdy s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr zrušením ve zkušební době a…

Přehled judikatury trochu jinak - Sjednání mzdy s přihlédnutím k případné práci přesčas v příslušném rozsahu v kolektivní smlouvěGarance

12.9.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykoná-li zaměstnanec práci přesčas, přísluší mu za ni dosažená mzda a příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku, ledaže se dohodl se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu konané práce přesčas namísto tohoto příplatku. O dosažené…

Přehled judikatury trochu jinak - Postup zaměstnavatele v případě, že zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilostGarance

12.9.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je v tom poměrně zásadní rozdíl. V čem? Jestli poté, co zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, dojde mezi zaměstnavatelem a takovým zaměstnancem k dohodě o změně druhu…

Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnanceGarance

12.9.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdybych začal od konce, ústavní stížnost byla odmítnuta. Kdybych se pak vrátil na začátek, v té ústavní stížnosti se zaměstnanec bránil rozhodnutím jiných soudních instancí včetně Nejvyššího soudu, které nepřisvědčily jeho názoru, že výpověď z pracovního…

Přehled judikatury trochu jinak - Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změněGarance

12.9.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně je možná tím nejčastějším z výpovědních důvodů uvedených v ustanovení § 52 ZP. Jak vidno z výše uvedeného, nezbytným předpokladem jeho použití je to, že zaměstnavatel přijal…

Přehled judikatury trochu jinak - Srovnatelné pracovní a mzdové podmínkyGarance

30.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z principů spojených s agenturním zaměstnáváním je dle ustanovení § 309 odst. 5 ZPprincip srovnatelných pracovních a mzdových podmínek. Dle výše uvedeného ustanovení zákoníku práce platí, že agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby…

Přehled judikatury trochu jinak - Neomluvená absence jako důvod pro okamžité ukončení pracovního poměruGarance

30.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Častá a opakující se otázka personalistů: Kolik dnů neomluvené absence zaměstnance stačí k tomu, aby s ním zaměstnavatel oprávněně rozvázal pracovní poměr okamžitým zrušením pro porušení „pracovní kázně” zvlášť hrubým způsobem? Tři? Čtyři? Pět? V praxi se…

Přehled judikatury trochu jinak - Nejnižší úrovně zaručené mzdyGarance

14.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ta mzda je sice v ustanovení § 111 ZP označena jako minimální, a tedy by se zdálo, že je obecně nejnižší možnou odměnou za práci a stačí výši mzdy poměřovat právě a jenom s ní. Zaměstnavatelé ale až na výjimky vědí, že existují ještě nejnižší úrovně zaručené…

Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnanceGarance

14.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Troufám si říci, že je to jedna z těch situací v pracovněprávním vztahu, kdy si zaměstnavatelé nebyli doposud stoprocentně jistí a svářilo se v nich „sociální cítění” s potřebou neplatit něco „zbytečně”. Na mysli mám případ, kdy poskytovatel pracovnělékařských…

Přehled judikatury trochu jinak - Změna rozvrhu týdenní pracovní dobyGarance

14.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ten soudní spor se týkal platnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí a posléze dokonce okamžitým zrušením pro porušení „pracovní kázně” zaměstnancem. Za pozornost stojí rozhodnutí soudu v tomto sporu kvůli tomu, v čem to údajné porušení povinnosti podle…

Přehled judikatury trochu jinak - Spor o neplatnost ukončení pracovního poměru a právo na dovolenouGarance

14.6.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasická posloupnost – zaměstnavatel rozváže se zaměstnancem pracovní poměr, zaměstnanec je přesvědčen o tom, že právní jednání je neplatné, oznámí proto zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání a podá v tomto smyslu soudní žalobu. Nic příjemného pro obě…

Přehled judikatury trochu jinak - Přezkoumání lékařského posudku a přidělování práce zaměstnanci během této dobyGarance

7.5.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možná by se to dalo charakterizovat tak, že zaměstnavatel byl v daném případě až přespříliš opatrný. Ta situace vypadá na první dobrou jako nepravděpodobná, ale holt se přihodila. Zaměstnanec byl po skončení své delší dočasné pracovní neschopnosti vyslán…

Přehled judikatury trochu jinak - Kritéria pro poskytování vyššího odstupnéhoGarance

23.3.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zaměstnanci skončí pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z tzv. organizačních důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP, přísluší mu v této souvislosti právo na odstupné. Zákoník práce stanoví přitom jen jeho minimální výši (dle doby trvání…

Přehled judikatury trochu jinak - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

3.2.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborná literatura už se tím zabývala, leč soudní rozhodnutí jsme v této věci doposud neměli. Teď už ho máme a někteří mohou být třeba zase o něco klidnější. Abych byl konkrétní, jde o odpovědi na dvě otázky spojené s právní úpravou dohod o pracích konaných…

Přehled judikatury trochu jinak - Sjednání odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

3.2.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za výkon závislé práce v pracovním poměru dostává zaměstnanec buď mzdu, nebo plat, to podle toho, u jakého zaměstnavatele je zaměstnán. Pokud by závislou práci vykonával na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, musí od…

Přehled judikatury trochu jinak - Pracovní poměr na dobu určitou a jeho změna na dobu neurčitouGarance

29.10.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když už zaměstnavatel sjednává se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, měl by vedle omezujících pravidel dle ustanovení § 39 ZP myslet též na to, co obsahuje ustanovení § 65 odst. 2 ZP a co se mu může někdy vymstít. Podle uvedeného paragrafu a odstavce…

Přehled judikatury trochu jinak - Rovné zacházení v oblasti odměňováníGarance

2.9.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Takových zaměstnavatelů není zrovna málo a na takové rozhodnutí tiše čekali. Totiž na rozhodnutí, zdali je obhajitelné, že zaměstnancům na jedné ze svých poboček poskytují odměnu za práci vyšší než zaměstnancům na jiné pobočce, byť vykonávají stejnou práci…

Přehled judikatury trochu jinak - Okamžité zrušení pracovního poměru a výpověď daná zaměstnavatelemGarance

24.8.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je to zase „trochu” jinak. Svého času řešil Nejvyšší soud případ, kdy zaměstnavatel doručil zaměstnanci listinu, ve které s ním okamžitě ruší pracovní poměr pro porušení „pracovní kázně” zvlášť hrubým způsobem, a současně mu oznamuje (na témže papíře), že…

Přehled judikatury trochu jinak - Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahůGarance

24.8.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke změně zaměstnavatele dochází většinou tak, že u jednoho z nich zaměstnanci pracovní poměr skončí, aby mu pak u jiného zaměstnavatele další pracovní poměr začal. Znáte to – vydání potvrzení o zaměstnání, nová vstupní lékařská prohlídka…. Právní úprava zná ale…

Přehled judikatury trochu jinak - Náhrada škody započtením vůči pohledávce zaměstnanceGarance

5.8.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatele to láká, protože je to rychlý způsob, jak přijít k náhradě škody, kterou mu dle jeho mínění zaměstnanec způsobil. Jednostranné započtení, a to zpravidla vůči pohledávce zaměstnance na mzdu nebo…

Přehled judikatury trochu jinak - Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem - členem orgánu odborové organizaceGarance

5.8.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalo by se to označit jako dvojitá ochrana před rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Jednak ochrana zaměstnance jako tzv. odborového funkcionáře dle ustanovení § 61 odst. 2 až 4 ZP, jednak zákaz výpovědi dle ustanovení § 53…

Přehled judikatury - Nabídková povinnost sjednaná v kolektivní smlouvěGarance

27.7.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

V řadě kolektivních smluv se objevují nevídané věci. Často i takové, které byly třeba z právní úpravy vypuštěny, ale zaměstnavatel se k nim v dohodě s odborovou organizací stejně zavázal. Takovým příkladem budiž třeba jeho nabídková povinnost před dáním…

Přehled judikatury trochu jinak - Dvakrát na téma nabídková povinnost zaměstnavateleGarance

15.6.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled judikatury trochu jinak - Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem vykonávajícím více druhů práceArchiv

27.3.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co vypadá na první dobrou jako výhoda, může se za jiných okolností ukázat jako nevýhoda. Na mysli mám situaci, kdy zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem více druhů práce. Širší dispozice s jeho pracovní silou, možnost přidělovat mu jednu, či druhou práci,…

Přehled judikatury trochu jinak - neomluvená absence a její důsledkyGarance

20.3.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neomluvené zameškání směny či více směn může zaměstnanci přinést neblahé pracovněprávní důsledky – vedle rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením mj. též zkrácení dovolené ve smyslu ustanovení § 223 odst. 2 ZP, a to o 1 až 3 dny dovolené za…

Přehled judikatury trochu jinak - Platnost dohody o odpovědnosti za svěřené hodnotyGarance

21.2.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled judikatury trochu jinak - Doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služebGarance

9.12.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doručování písemností zaměstnanci se týká i další rozsudek Nejvyššího soudu. Zaměstnavatel rozhodl o organizační změně a nadbytečným zaměstnancům začal doručovat výpovědi z pracovního poměru. Protože zákoník práce výslovně preferuje osobní doručení písemnosti…

Přehled judikatury trochu jinak - Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a náhrada mzdyGarance

9.12.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvítala ho řada lidí zainteresovaných na pracovním právu. Od advokátů až po mzdové účetní. Nikoliv proto, zda souhlasí se závěrem toho rozhodnutí, jako spíše z toho důvodu, že už je v té otázce trochu více jasno. Tou otázkou je výpočet náhrady mzdy (platu),…

Přehled judikatury trochu jinak - Doručování písemností jiným způsobemGarance

6.12.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Že by právní úprava doručování vybraných písemností zaměstnanci obsažená v zákoníku práce zasloužila podstatné změny, je všeobecně známo. Stejně tak se ví, že Nejvyšší soud přistupuje k výkladu této právní úpravy pro někoho až příliš striktně a že…

Nahrávám...
Nahrávám...