dnes je 20.4.2024

Novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištěníGarance

5.8.2019, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. července 2019 (tj. dnem vyhlášení) nabyl účinnosti zákon č. 165/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této novely zákona č. 340/2006 Sb. je…

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v roce 2019Archiv

21.2.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízením vlády č. 140/2017 Sb. byl pro rok 2018 stanoven vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem za osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc. Od 1. 1. 2019 se částka zvyšuje na 7 540…

Zaměstnání malého rozsahuArchiv

2.11.2016, JUDr. Tomáš Hejkal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem „zaměstnání malého rozsahu” je znám z oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a navazuje na problematiku účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění. Skutečnost, že konkrétní osoba je zaměstnána v zaměstnání malého rozsahu, má…

Společníci a jednatelé s.r.o. z pohledu sociálního pojištěníGarance

28.1.2014, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společníci a jednatelé s. r. o. se považují v sociálním pojištění za zaměstnance, pokud vykonávají pro společnost práci mimo pracovněprávní vztah, to znamená, že tuto práci nevykonávají na základě pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo…

Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2014Garance

10.1.2014, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sociálním pojištění dochází od roku 2014 jednak ke změnám, které nastávají pravidelně každý rok a vyplývají zejména z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění, jednak k dalším změnám převážně věcného charakteru na základě…

Důchodové spoření ve mzdových účtárnách - Nejčastější chyby a jejich nápravaArchiv

28.9.2013, Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2013 se rozeběhl II. pilíř důchodové reformy. Ve mzdových účtárnách tím přibyla nová agenda spojená právě se správou pojistného na důchodové spoření. V dnešním článku se budeme zabývat problémy, se kterými se v této agendě setkáváme.…

Studenti z pohledu sociálního zabezpečeníArchiv

15.3.2013, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Studenti vysokých škol a žáci středních škol (dále jen „studenti”) nejsou z důvodu studia účastni nemocenského a od 1. ledna 2010 ani důchodového pojištění. Studenti z důvodu, že studují, nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, na nemocenské a…

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE V RÁMCI DRUHÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉ REFORMYArchiv

26.1.2013, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření. Tím byly vytvořeny předpoklady pro realizaci důchodové reformy, která je postavena na třech…

PARAMETRY SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2012Archiv

30.11.2011, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti sociálního pojištění, tj. v důchodovém pojištění, nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se každoročně mění některé základní parametry, a to v návaznosti na novéhodnoty…

Ke změnám v důchodovém pojištěníArchiv

10.8.2011, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V důchodovém pojištění nastávají významné změny od 30. září 2011, kdy nabývá účinnosti zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon byl přijat v…

Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2010Archiv

2.12.2009, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestože zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,…

Změny právní úpravy zaměstnávání důchodců od 1. 1. 2010Archiv

4.11.2009, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovněprávní předpisy neobsahují zvláštní právní úpravu zaměstnávání poživatelů starobních důchodů, pokud jde o způsob založení pracovního poměru, jeho skončení a pracovní podmínky včetně odměňování. Také pro pracující důchodce např. platí, že…

Zpětné přiznání nebo úprava výše důchodu a jejich změny od 1. Ledna 2009Archiv

5.1.2009, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhou dobu (tj. již před 1. lednem 1996, kdy nabyl účinnosti zákon č. 155/1995 Sb., dále jen „ZDP”) platilo a dosud platí, že důchod lze přiznat nebo jeho výplatu zařídit anebo jeho výši upravit – v zásadě – až (nebo „nejdříve”) tři roky nazpět od…

Informativní osobní list důchodového pojištění s novými pravidlyArchiv

4.12.2008, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. ledna 2009 nabude účinnosti mj. podstatné rozšíření ust. § 40a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, které nese název „Informativní osobní list důchodového pojištění”…

VE ZKRATCE - Autorskoprávní vztahy a důchodové pojištěníArchiv

6.11.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě novely zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. se od 1. ledna 2009 mění pojištění osob, které vykonávají činnost na základě autorskoprávních vztahů a pojištění osob vykonávajících činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost…

Povinnosti zaměstnavatelů týkající se osob, které nebudou účastny nemocenského, ale důchodového pojištěníArchiv

13.10.2008, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již název článku dává tušit, že věc nebude jednoduchá; proto je třeba začít poněkud „od lesa”. Dnem 1. ledna 2009 nabude účinnosti (chtělo by se říci „konečně”, protože tato účinnost již byla dvakrát odložena) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském…

Novinky v oblasti důchodového a sociálního pojištěníArchiv

11.9.2008, JUDr. Vladimír Voříšek, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 21. srpna 2008 byly vyhlášeny zákon č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (nazývaný někdy také „technická novela”), a zákon č. 306/2008 Sb., kterým se…

Nahrávám...
Nahrávám...