dnes je 23.7.2024

Transpozice směrnice o přiměřených minimálních mzdách a další navrhované změny v zákoníku práceGarance

6.6.2024, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V Poslanecké sněmovně se nachází novela zákoníku práce a některých dalších zákonů. Podívejme se na její obsah.

Náhrady nákladů při výkonu práce na dálkuGarance

15.9.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled změn v aktuální (nejen transpoziční) novele zákoníku práceGarance

1.9.2023, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamyšlení nad připravovanou novelou zákoníku práceArchiv

1.2.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled novinek v sociálním pojištění od 1. 1. 2017Archiv

16.11.2016, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2017 dochází v sociálním pojištění, tj. v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a v oblasti pojistného na sociální pojištění, ke změnám, které vyplývají zejména z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění. Na rozdíl od minulých…

Novinky v připravované novele zákoníku práce 2017Archiv

29.9.2016, JUDr. Tereza Erényi, LL.M.,Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

Své čím dál tím jasnější obrysy začíná získávat poměrně rozsáhlá tzv. “koncepční“ novela zákoníku práce připravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podívejme se, co se v ní chystá.…

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2014Archiv

28.2.2014, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2014 dochází k podstatným změnám v provádění srážek ze mzdy. Srážky na základě dohody se budou nově řídit ustanoveními § 2045 až 2047 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a je možné je provádět až do poloviny mzdy. Exekuční srážky se budou…

Pracovní poměry na dobu určitouGarance

21.5.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z nejdůležitějších změn, které přinesla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012 byla změna ustanovení § 39 tohoto právního předpisu, tedy pravidel pro uzavírání pracovních…

Vyhláška o pracovnělékařských službáchArchiv

10.5.2013, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 1. dubnu 2013 byla přijata novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 47/2013 Sb. Tento stanovil, že vstupní lékařské prohlídky se budou u pracovního poměru vyžadovat vždy a u dohod o pracích konaných mimo pracovní…

POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKYArchiv

18.4.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové zdravotnické předpisy upravující zdravotní služby přinesly i novou komplexní právní úpravu posudkové činnosti, lékařského posudku o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu, včetně procesu přezkoumání posudku. Upravují posudkovou péči…

Změny na úseku zahraniční zaměstnanosti v roce 2012Archiv

8.2.2012, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci vymezení některých pojmů je v zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti”), nově zpřesněn pojem nelegální práce. Za nelegální práci se mimo jiné považuje výkon závislé práce…

Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců v roce 2012Archiv

11.1.2012, Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslaneckou sněmovnou bylo přijato v průběhu roku 2011 několik novel zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDP”). Novely ZDP přijaté v průběhu roku 2011 doprovázejí novou právní úpravu v jiných důležitých…

Alternativní pracovní úvazky po novele zákoníku práce 2012Archiv

11.1.2012, JUDr. Tereza Erényi, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce, účinná od 1. 1. 2012, přinesla řadu změn. V dnešním příspěvku se zaměříme na novinky v oblasti tzv. alternativních pracovních úvazků, tedy pracovních poměrů na dobu určitou, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a…

Cestovní náhrady od 1. 1. 2012Archiv

11.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2012 dochází vyhláškou č. 429/2011 Sb. ke změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného…

ZÁKONÍK PRÁCE 2012 - PÉČE O ZAMĚSTNANCE, NÁHRADA ŠKODY A SPOL. USTANOVENÍArchiv

30.11.2011, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této poslední části seriálu Vás seznámíme se změnami, které novela v zákoníku práce, již podepsaná prezidentem , přináší s účinností od 1. ledna 2012 v oblastech péče o zaměstnance, náhrady škody, informování a projednání a ve společných…

ZÁKONÍK PRÁCE 2012 - ZMĚNY V PRACOVNÍ DOBĚ, PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI, DOVOLENÉ A ODMĚŇOVÁNÍArchiv

15.11.2011, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dolní komora Parlamentu přehlasovala dne 6. listopadu 2011 senátní veto. Nic tedy nebrání tomu, aby byl návrh novely zákoníku práce postoupen prezidentovi k podpisu a poté vyhlášen ve Sbírce zákonů. Jeho účinnost nastane, v případě prezidentova…

Zákoník práce 2012 - Přehled věcných změnArchiv

19.10.2011, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 9. září 2011 „velkou novelu” zákoníku práce a dalších souvisejících zákonů. Senát jej dne 7. 10. 2011 zamítl a vrátil sněmovně. Očekává se, že ta senátní veto přehlasuje a novela nabude…

Zákoník práce 2012 - Připravované novinky v oblasti cestovních náhradArchiv

5.10.2011, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákoníku práce k 1. 1. 2012, který je v současné době předán Senátu, obsahuje také změny týkající se cestovních náhrad, a to nejen v části sedmé zákoníku práce o náhradách výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce.…

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práceArchiv

22.9.2011, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na přelomu měsíců srpna a září 2011 se výrazně urychlilo projednávání tzv. velké novely zákoníku práce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších…

POZNÁMKY K VLÁDNÍMU NÁVRHU NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE 2012Archiv

24.8.2011, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Původní návrh řešení neplatnosti právních úkonů byl vládě předložen ve dvou variantách, kdy však v obou byla z důvodu předcházení nelegálnímu zaměstnávání a usnadnění výkonu kontroly na tomto úseku shodně navrhována absolutní neplatnost právního…

„Euronovela“ zákoníku práceArchiv

15.6.2011, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důvodem předložení harmonizační novely zákoníku práce (tzv. „euronovely), je především povinnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES, o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a…

Podrobně o velké novele zákoníku práce od 1. 1. 2012Archiv

1.6.2011, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Navrhovaná účinnost zákona je stanovena od 1. ledna…

Změny při odvodech daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v roce 2011Archiv

1.12.2010, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. S cílem vylepšení postupu při správě daní pracovala na daňovém řádu několik let celá řada odborníků. Nový daňový řád je…

Novinky v sociálním pojištění od 1. 1. 2011Archiv

1.12.2010, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2011 nastávají v sociálním pojištění významné změny, které vyplývají ze zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento zákon byl v Parlamentu ČR…

Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2011Archiv

1.12.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od začátku příštího roku se změní řada právních předpisů. Nebude mezi nimi chybět ani zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Ke změnám v tomto právním předpisu dojde na základě dvou návrhů. Jedním z nich se…

Připravované změny v zákoníku práceArchiv

22.9.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních týdnech se začalo hojně diskutovat o změnách, které nová vláda připravuje v oblasti pracovního práva, konkrétně v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Mezitím vypracovalo již MPSV konkrétní návrh, který…

Odchylná úprava pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničíArchiv

11.8.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, lze najít hned několik ustanovení, na základě nichž je vláda zmocněna k tomu, aby oproti standardní právní úpravě stanovila za vymezených podmínek odchylnou úpravu pro některé…

Co chybí zákoníku práce?Archiv

26.3.2009, JUDr. Bohuslav Kahle, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, byl vytvořen a přijat ve velkém spěchu a v rozporu s legislativními pravidly vlády, pod silným politickým tlakem i vlivem odborových orgánů, což se projevilo mj. i v množství chyb a nedostatků v něm obsažených.…

ZAREGISTROVALI JSTE?Archiv

19.6.2008, Mgr. Renata Martinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s povinností podnikatele činit právní úkony pod svou firmou (srov. § 8 odst. 1 obchodního zákoníku) bych si Vás dovolila v následujícím textu upozornit na významnou změnu spojenou s touto povinností podnikatele. Dne 21. prosince…

PROČ JE NUTNÉ ZMĚNIT ZÁKONÍK PRÁCE ANEB ÚVAHA NAD NĚKTERÝMI KONCEPČNÍMI PROBLÉMYArchiv

13.3.2008, Mgr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od počátku roku 2007 byl přijat nový zákoník práce (vyhlášený ve Sbírce zákonů ČR pod č. 262/2006 Sb., v platném znění, dále také jen „ZP”), který nahradil již letitý, byť zejména v posledních letech mnohokrát novelizovaný kodex…

Co přinesla novela zákoníku práceArchiv

4.2.2008, JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 28. prosince 2007 byla ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 362 publikována novela zákoníku práce (dále jen „novela”) všeobecně známá pod pojmem „technická”. Jelikož tato novela nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce…

Nahrávám...
Nahrávám...