dnes je 6.12.2022

Input:

Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

23.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.15.03
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Ing. Růžena Klímová

Ve Sbírce předpisů v částce 92/2022 Sb. bylo zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, které nabylo účinnosti dne 1. 7. 2022. Životní minimum se v roce 2022 zvýšilo k 1. 4. 2022 z částky 3 860 Kč na 4 250 Kč a k 1. 7. 2022 se zvyšuje na 4 620 Kč. Z tohoto důvodu dochází k další úpravě parametrů pro srážky ze mzdy od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

Podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, ve znění pozdějších předpisů, je nezabavitelná částka na dlužníka rovna úhrnu tří čtvrtin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Nezabavitelná

Nahrávám...
Nahrávám...