dnes je 20.4.2024

Input:

Překážka v práci ve školství

15.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

10.575
Překážka v práci ve školství

JUDr. Eva Dandová, Ing. Růžena Klímová

Dotaz

Můj dotaz se týká oblasti školství. Pokud učitel vyčerpá dovolenou a nezbude mu na dny podzimních prázdnin, případně ředitelského volna, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance? Jak tuto situaci řešit?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 38 odst. 1 písm. b) ZP

  • § 217 ZP

  • § 218 ZP

Odpověď

Vyjádření JUDr. Evy Dandově

Jak je všeobecně známo, právo na dovolenou se realizuje čerpáním. Povinnost určit nástup na dovolenou má podle § 217 odst. 1 ZP výhradně zaměstnavatel. Zaměstnavatel je tak odpovědný za to, že dovolená v rozsahu, na který zaměstnanci vznikne právo, bude za podmínek stanovených v § 217 ZP a § 218 ZP také čerpána. Určení dovolené je rozhodnutím, kterým zaměstnavatel konkrétnímu zaměstnanci stanoví, že dovolenou čerpá v určitém termínu. Určení čerpání dovolené je právním jednáním, protože po dobu čerpání dovolené se mění práva a povinnosti smluvních stran pracovního poměru, protože zaměstnanec není povinen po tuto dobu práci konat. Zaměstnanec sám o nástupu na dovolenou rozhodovat nemůže (výjimkou je pouze postup podle § 218 odst. 4 ZP čerpání dovolené po mateřské dovolené), jediné, co může učinit, je požádat o určení čerpání dovolené v určitém termínu a rozsahu. Zaměstnanec však vždy musí vyčkat rozhodnutí zaměstnavatele, kterým je mu dovolenou určí. Jestliže zaměstnanec sám rozhodne o tom, že dovolenou čerpá a bez schválení zaměstnavatele práci nekoná, jedná se o porušení povinností, které mu vyplývají ze sjednaného pracovního poměru, a to konkrétně porušení povinnosti upravené v § 38 odst. 1 písm. b) ZP konat podle pokynů zaměstnavatele osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době.

Z uvedeného tedy vyplývá, že v daném případě došlo asi k porušení povinnosti zaměstnavatele určit dovolenou. Zaměstnavatel musí vědět, kolik dnů ředitelského volna bude v kalendářním roce určovat a kolik dnů dovolené tedy budou zaměstnanci potřebovat čerpat. Nemělo by se stát, že

Nahrávám...
Nahrávám...