dnes je 23.7.2024

Input:

Příběhy k zamyšlení - Spravedlivé dělení

16.8.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

Tři děti se nemohli dohodnout, jak mezi sebe rozdělit 15 jablek. Súfijský mistr, který byl požádán o pomoc, se jich nejdříve zeptal, zda chtějí rozdělit jablka mezi sebe božským nebo lidským způsobem. Děti nezaváhaly. Samozřejmě způsobem božským.

A tak mistr dal prvnímu 13 jablek, druhému dvě a třetímu žádné. Dvě děti, které všeho všudy dostaly dvě jablka, začaly křičet, jaká že je to spravedlnost? Ta jistě nemá nic společného s božím způsobem.

Mistr odvětil: „Kdybyste si vybrali lidský způsob, každému bych dal po 5 jablkách. To ale neodpovídá Bohu. Cožpak jste viděli, že by něco na světě bylo rozděleno rovnoměrně?“

Jsme, my lidé, spravedlivější než Bůh?

     Mnohokrát jsme se o to snažili, ale zaměnili jsme spravedlnost za rovnost ve všem a od samého počátku. Rozvoj nás

Nahrávám...
Nahrávám...