dnes je 23.7.2024

Input:

Provozování mateřské školy zaměstnavatelem z hlediska daně z příjmů

20.11.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. „školský zákon“) stanoví v § 7 mimo jiné, že vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle tohoto zákona. Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 školského zákona. Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou výchovu či preventivně výchovnou péči. Druhy školských zařízení jsou školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, školská účelová zařízení, výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Dále § 185 školského zákona (přechodná ustanovení) stanoví mimo jiné, že kde jsou ve zvláštním právním předpisu slova „předškolní zařízení“, nahrazují se slovy „mateřská škola“.

     Z výše uvedeného je zřejmé, že mateřská škola je školou uskutečňující vzdělávání, jde o vzdělávací zařízení. Z hlediska daně z příjmů jsou v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 ZDP daňovým výdajem zaměstnavatele výdaje na provoz vlastních vzdělávacích zařízení, tj. i na provoz závodní mateřské školy.

     Do daňových výdajů může zaměstnavatel uplatnit i výdaje spojené se zřízením mateřské školy. Bude-li se jednat o výdaje na pořízení hmotného majetku ve smyslu § 26 zákona o daních z příjmů nebo např. o technické zhodnocení stávajícího hmotného majetku ve smyslu § 33 ZDP, může zaměstnavatel příslušné

Nahrávám...
Nahrávám...