dnes je 16.8.2022

Input:

Rozhodnutí Nejvyššího soudu o výši nezabavitelné částky v roce 2022

27.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.14.04
Rozhodnutí Nejvyššího soudu o výši nezabavitelné částky v roce 2022

Ing. Růžena Klímová

Dne 8. 6. 2022 vydal Nejvyšší soud rozhodnutí (spisová značka CPJN 202/2022), které se týká výše nezabavitelné částky v roce 2022 při provádění srážek ze mzdy a jiných příjmů. Soud reagoval na nesoulad v opatřeních vydaných některými krajskými soudy v oblasti insolvenčních srážek a nejasnosti při provádění exekučních srážek souvisejících se zvýšením normativních nákladů na bydlení v nájemních bytech podle § 26a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší soud z pravomocných soudních rozhodnutí zjistil (v daném případě z opatření vydaných insolvenčními soudy), že nepanuje jednota při výkladu ustanovení § 278 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OSŘ"), při určení nezabavitelné částky pro rok 2022.

Po vyhodnocení postupu soudů při určení nezabavitelné částky pro rok 2022 podle § 278 OSŘ zaujalo kolegium Nejvyššího soudu v zájmu zajištění jednotného rozhodování soudů následující stanovisko: "Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 OSŘ), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon)."

S ohledem na výše uvedené musí plátce, jde-li o jediného plátce příjmu, při provádění jakékoliv srážky ze mzdy ponechat povinnému nezabavitelnou částku koncipovanou z níže uvedených parametrů:

  Období  
1. 1. – 31. 3. 2022   od 1. 4. 2022  
Nahrávám...
Nahrávám...