dnes je 23.7.2024

Input:

Stanovení nemocenských dávek a daně z příjmů v příkladech - postup v r. 2007 a 2008

4.2.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

PŘÍKLAD č. 1

Zaměstnanec má v měsíci lednu příjem 46 300 Kč a se zaměstnavatelem uzavřel smlouvu o používání motorového vozidla i k soukromým účelům, jehož vstupní cena činí 750 000 Kč. Zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka a uplatňuje daňové zvýhodnění na 3 nezaopatřené děti. Jak se spočítá čistá mzda a záloha daně?

Postup v roce 2007:

Zdanitelná mzda 46 300 Kč 
1 % vstupní ceny vozidla 7 500 Kč 
  
Zdanitelný příjem 53 800 Kč 
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem - 2 084 Kč 
Výpočet ZP: 46 300 x 13,5% = 6 250,5Kč,
po zaokrouhlení 6251 Kč, 6251 : 3 = 2083,67Kč,
po zaokrouhlení 2 084 Kč 
 
Sociální pojištění hrazené zaměstnancem
Výpočet SZ: 46 300 x 8 % = 3 704 Kč 
- 3 704 Kč 
Základ daně 48 012 Kč 
Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru 48 100 Kč 
Záloha daně před slevou 11 661 Kč 
Sleva na poplatníka - 600 Kč 
Záloha daně po slevě 11 061 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3 děti (3 x 500 Kč) - 1 500 Kč 
Záloha daně po daň. zvýhodnění 9 561 Kč 
Čistá mzda: 46 300 - 2 084 - 3 704 - 9 561 30 951 Kč 

Postup v roce 2008:

Zdanitelná mzda 46 300 Kč 
1 % vstupní ceny vozidla 7 500 Kč 
  
Zdanitelný příjem 53 800 Kč 
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 4 842 Kč 
(Výpočet ZP: [53 800 x13,5%: 3) x 2]= 4 842 Kč)  
Sociální zabezpečení hrazené
zaměstnavatelem 
13 988 Kč 
(Výpočet SZ: 53 800 x 26 % = 13 988 Kč)  
  
Základ daně 72 630 Kč 
Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru 72 700 Kč 
Záloha daně ve výši 15 % 10 905 Kč 
Sleva na poplatníka - 2 070 Kč 
Záloha daně po slevě 8 835 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3 děti (890 Kč x 3) - 2 670 Kč 
Záloha daně 6 165 Kč 
  
Pojistné zaplacené zaměstnancem:  
Zdravotní pojištění: (53 800 x 13,5%) : 3 2 421 Kč 
Sociální zabezpečení 53 800 x 8 % 4 304 Kč 
  
Čistá mzda: 46 300 - 2 421 - 4 304 - 6 165 33 410 Kč 

PŘÍKLAD č. 2

Zaměstnanec je po celý měsíc březen nemocen. Se zaměstnavatelem má uzavřenou smlouvu o používání motorového vozidla i k soukromým účelům, jehož vstupní cena činí 450 000 Kč. Nedodal doklad o trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka a uplatňuje daňové zvýhodnění na 3 nezaopatřené děti. Jak se bude postupovat?

Postup v roce 2007:

Zdanitelný příjem (1 % VC vozidla) 4 500 Kč 
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem 0 Kč 
Sociální pojištění hrazené zaměstnancem 0 Kč 
  
Základ daně 4 500 Kč 
Záloha daně před slevou - 540 Kč 
  
Sleva na poplatníka (do výše daňové povinnosti) 600 Kč 
Záloha daně po slevě 0 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3 děti - 1 500 Kč 
Daňový bonus
(pro uplatnění měs. daňového bonusu
je nutná podmínka, aby zdanitelný příjem
činil alespoň 1/2 min. mzdy. Jestliže min.
mzda činí 8 000 Kč, pak zdanitelný příjem
ve výši 4 500 Kč je vyšší než 1/2 min. mzdy) 
1 500 Kč 
Čistá mzda 1 500 Kč 

Postup v roce 2008:

Zdanitelný příjem (1 % VC vozidla) 4 500 Kč 
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 405 Kč 
Sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem 1 170 Kč 
  
Základ daně 6 075 Kč 
Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru 6 100 Kč 
Záloha daně ve výši 15 % 915 Kč 
Sleva na poplatníka
(do výše daňové povinnosti) 
- 2 070 Kč 
Záloha daně po slevě 0 Kč 
Daňové zvýhodnění na 3 děti - 2 670 Kč 
Daňový bonus (3 x 890 Kč) 2 670 Kč 
(pro uplatnění měs. daňového bonusu
je nutná podmínka, aby zdanitelný příjem
činil alespoň 1/2 min. mzdy. Jestliže min.
mzda činí 8 000 Kč, pak zdanitelný příjem
ve výši 4 500 Kč je vyšší než 1/2 min. mzdy.) 
 
Pojistné zaplacené zaměstnancem:  
Zdravotní pojištění: (4 500 x 13,5 % = 607,5 Kč,  
po zaokrouhlení 608 Kč; 608 : 3 = 202,66 Kč,  
po zaokrouhlení 203 Kč) 203 Kč 
Sociální zabezpečení: (4 500 x 8 %) 360 Kč 
  
Čistá mzda: 2 670 Kč (daňový bonus) - 203 - 360 2 107 Kč 

PŘÍKLAD č. 3

Zaměstnanec je po celý měsíc březen nemocen. Se zaměstnavatelem má uzavřenou smlouvu o používání motorového vozidla i k soukromým účelům, jehož vstupní cena činí 650 000 Kč. Má podepsáno Prohlášení poplatníka a nemá žádné děti. Nedodal doklad o trvání pracovní neschopnosti. Jak se bude postupovat?

Postup v roce 2007:

Zdanitelný příjem (1 % VC vozidla) 6 500 Kč 
Nahrávám...
Nahrávám...