dnes je 23.7.2024

Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Spor o platnost rozvázání pracovního poměru

10.4.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 2584/2006 Datum rozhodnutí: 2. 10. 2007

Právní problematika: odvolání výpovědi z pracovního poměru, spor o platnost rozvázání pracovního poměru, překážka v práci na straně zaměstnavatele a náhrada mzdy

Ustanovení právních předpisů: § 50 odst. 5, § 72 a § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Právní věta:

K odvolání výpovědi z pracovního poměru a k souhlasu s tímto postupem ze strany druhého účastníka může dojít i v rámci probíhajícího soudního sporu o její platnost. Účinky výpovědi tak nenastanou např. i tehdy, jestliže jeden účastník pracovního poměru prohlásí před soudem, že uznává její neplatnost, a druhý účastník v návaznosti na toto prohlášení vezme svoji žalobu zpět.

Komentář:

Jedním ze způsobů rozvázání pracovního poměru, jehož platnost může být napadena jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem u soudu, je též výpověď z pracovního poměru. Aby byla výpověď platná, musí být dána v písemné formě a doručena druhému účastníku pracovního poměru. Podle ustanovení § 50 odst. 5 zákoníku práce přitom platí, že pokud byla výpověď druhému účastníku již doručena, může být odvolána pouze s jeho souhlasem. Odvolání výpovědi i souhlas s tímto odvoláním je třeba provést písemně.

S nedodržením písemné formy odvolání výpovědi (a stejně tak souhlasu s tímto odvoláním) nespojuje zákoník práce jeho neplatnost. Proto lze mít zato, že jak odvolání výpovědi, tak souhlas druhého účastníka s odvoláním výpovědi lze provést i ústně, ba dokonce konkludentně (tedy že to bude vyplývat z okolností a odpovídat projevu vůle těchto stran).

V posuzovaném případě dal zaměstnavatel svému zaměstnanci výpověď z pracovního poměru. Zaměstnanec nicméně oznámil zaměstnavateli, že toto rozvázání pracovního poměru považuje za neplatné a že trvá na dalším zaměstnávání, což poté doprovodil žalobou u soudu. V rámci probíhajícího sporu zaměstnavatel před soudem I. stupně do protokolu o jednání uvedl, že uznává neplatnost výpovědi a že ohledně mzdových nároků zaměstnance dojde k mimosoudní dohodě.

V důsledku tohoto prohlášení zaměstnavatele vzal zaměstnanec žalobu o neplatnost výpovědi zpět a obvodní soud usnesením řízení zastavil. Usnesení o zastavení řízení pak nabylo právní moci. Ačkoliv zaměstnanec požadoval další zaměstnávání, zaměstnavatel mu již žádnou práci nepřiděloval (vzal namísto něj do pracovního poměru jinou osobu) a pracovní poměr posléze skončil

Nahrávám...
Nahrávám...