dnes je 23.7.2024

Input:

Z KOLEGY NADŘÍZENÝM

11.9.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Ve Zpravodaji č. 14/2008 jste si mohli přečíst článek o tom, s čím se můžete setkat jako nový šéf v novém zaměstnání. Dnes se budeme zabývat situací, kdy šéf „povstane“ ze stávajícího kolektivu. Nový vedoucí se nemusí seznamovat s firemní kulturou ani s novými kolegy. Pracovní náplň nejspíš z velké části také zvládá, nebo alespoň ví, o co jde. Zdálo by se, že znalost prostředí pro něj může být jen výhodou, ale mnohdy mohou být sociální vazby, které dosud navázal, spíš zátěží.

     V tomto článku bych ráda prošla oblasti, které mohou být pro nově povýšeného manažera kritické, a navrhla vhodná preventivní opatření.

Podřízení nejsou kamarádi

     V učebnicích se dočteme, že firma jedná moudře, jestliže povyšuje zaměstnance na vedoucí pozice, místo aby vybírala z externích kandidátů. Výhodou je, že zaměstnanci vědí, že mohou dosáhnout manažerské pozice svým úsilím, což je motivuje. V některých společnostech se stává, že si vedoucí místo „vyslouží“ služebně nejstarší člen týmu bez ohledu na to, jestli jsou jeho výkony opravdu tak dobré, aby si povýšení zasloužil. Tento postup potom není motivační, ale spíš stabilizační: „Když tu vydržím sedět dost dlouho, nakonec mě povýší.“ Tento způsob postupu se postupně stane normou, a tak jsou všichni členové týmu vlastně s osobou potenciálního nového nadřízeného smířeni předem. To minimalizuje rizika spojená s jeho povýšením.

     Úplně jiné to ale může být, pokud je povyšování skutečně určeno výkonem. Pomáhá, pokud jsou dána velmi konkrétní pravidla, podle kterých se nový nadřízený vybere. Čím déle tato pravidla platí a čím transparentnější jsou, tím lépe. Riziková situace může nastat, pokud byl povyšován vždy ten služebně nejstarší, ale vedení se rozhodlo, že změní pravidlo a povýší někoho schopného. Bývá těžké a nepříjemné někomu sdělovat, že porušíme pravidlo seniority speciálně kvůli nedůvěře ve schopnosti dotyčného. Většinou tedy situace nebývá dobře komunikována, někdy dokonce vůbec. Najednou se všichni dozvědí, že šéfem není senior, ale někdo, kdo ho „přeskočil“.

     Je otázkou, zda je tým schopen uznat, že jde o nejschopnějšího člověka, nebo má pocit, že se dotyčný choval nefér. To určuje pozici nového nadřízeného. Záleží také na firemní kultuře, jestli to podřízení přijmou bez zjevného odporu a během kratší doby se smíří se situací, nebo jestli nastanou sociální sankce, či snad dokonce bossing nového nadřízeného.

     Nový nadřízený musí podporovat vstřícné chování u podřízených svým přístupem, ale zároveň musí dokázat, že si dovede poradit s odporem. Snaha podbízet se bývalým kolegům vede do pekel. Často se můžeme setkat s názorem, že nový šéf s podřízenými může zůstat kamarád. To bohužel nejde. Nadřízený občas musí dělat nepopulární kroky, a i když může být oblíben, pořád

Nahrávám...
Nahrávám...