dnes je 4.12.2022

Input:

Znáte odpověď? - Řešení

4.6.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání testu

  1. ad 1a) Podle ust. § 94 odst. 3 ZP je zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení.

  2. ad 2a) Podle ust. § 96 ZP je zaměstnavatel povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci:
    1. odpracované 1. pracovní doby 2. práce přesčas 3. noční práce 4. doby v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2),

    2. pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95].

  3. ad 3b) Podle § 96 odst. 2 ZP je zaměstnavatel na žádost zaměstnance povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele.

  4. ad 4b) Ust. § 106 odst. 4
Nahrávám...
Nahrávám...