dnes je 20.4.2024

Input:

Daňové změny v konsolidačním balíčku z pohledu vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel

5.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2024.01.03
Daňové změny v konsolidačním balíčku z pohledu vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel

Ing. Ivan Macháček

Podívejme se na souhrn hlavních změn v zákonu o daních z příjmů na základě jeho novely provedené zákonem č. 349/2023 Sb. s účinností od 1. 1. 2024, které se dotýkají zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Příjmem zaměstnance je dle § 6 odst. 3 ZDP nově i částka, o kterou je úhrada zaměstnance při koupi jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, bytu nebo rodinného domu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena určená podle zákona upravující oceňování majetku.

Nově je vymezena v § 6 odst. 4 písm. a) ZDP hranice pro příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, které jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani, jako příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění, která je stanovena pro zaměstnání vykonávaná na základě těchto dohod u téhož zaměstnavatele (platí od 1. 7. 2024).

Pro stanovení zdanitelných příjmů bezplatně poskytnutého silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely jsou v § 6 odst. 6 ZDP nově stanoveny tři druhy procent vstupní ceny vozidla, a to:

  • 0,25 %, jedná-li se o bezemisní vozidlo,

  • 0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo,

  • 1 %, jedná-li se o silniční motorové vozidlo, které není nízkoemisním ani bezemisním vozidlem.

Definici nízkoemisního a bezemisního vozidla nalezneme v novém ustanovení § 21b odst. 6 a odst. 7 ZDP.

V § 6 odst. 9 písm. b) ZDP, který se týká nepeněžního a peněžního příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, se nově uvádí, že od daně se osvobozuje příjem zaměstnance ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem za jednu směnu podle zákoníku práce, pokud během této směny zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během této směny nárok na stravné v rámci cestovních náhrad, a to v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, a v úhrnu do výše 70 % této hranice, je-li příspěvek poskytnut jako další příspěvek v rámci stejné směny, pokud její délka v úhrnu s přestávkou v práci povinně poskytovanou zaměstnavatelem podle jiného právního předpisu je delší než 11 hodin. Příspěvkem na stravování se pro účely daní z příjmů rozumí jednak stravování poskytované jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti zaměstnance nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele (včetně poskytování stravenek), tak i peněžitý příspěvek na stravování.

Daňová účinnost příspěvku na stravování (nepeněžní i peněžitý příspěvek) u zaměstnavatele se řídí pouze obecným ustanovením nového znění bod 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP.

Novelou zákona o daních z příjmů dochází k úpravě § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, vztahující se na nejčetnější zaměstnanecké benefity. Zatímco v roce 2023 bylo nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci na benefity specifikované v § 6 odst. 9 písm.

Nahrávám...
Nahrávám...