dnes je 23.7.2024

Input:

Jak se dorozumět na mezinárodní úrovni - Zdravení a pozdravení

23.10.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

     Jsme-li pracovně či soukromě v zahraničí a komunikujeme s lidmi, nečekejme nikdy jen běžné standardní reakce. Vždy může dojít k překvapení. Jak to potom zvládnout? Opravdu jednoduše - znát alespoň základní fráze oficiálního jazyka dané země, respektovat obecná základní pravidla etikety, ale i některé výjimky a specifika v navštívené zemi a také užívat v komunikaci rozum i srdce, tedy uplatnit pravidla i obyčejný instinkt.

     Setkáme-li se s kýmkoli v cizině i jen na krátkou dobu, buďme zdvořilí a neporušujme místní mravy a obyčeje. Zde platí stejně jako při porušení zákona, že neznalost neomlouvá. A věřme, že většina porušení společenských norem pramení opravdu z neznalosti, nikoli ze zlé vůle.

     Možná Vás to překvapí, že zdravit a pozdravit není totéž. Jemný rozdíl je dán společenskou hierarchií, která přesně stanoví, kdo koho zdraví a kdo smí pozdravit ostatní. Obecně známý stisk ruky pochází z Ameriky a dnes je po celém světě velmi rozšířen. Paradoxní je, že v USA se dnes stisk ruky uplatňuje při pozdravu minimálně. Přesto v mnoha zemích existují různé odchylky od našich zvyklostí. Je proto nutné znát svůj sociální status a obyčeje navštívené země.

     V německy mluvících oblastech se způsob chování při pozdravu mnoho neliší od našich zvyklostí. V Německu zdravíme nejčastěji „Guten Tag“, v Rakousku „Grüß Gott“. Pozdrav „Hallo“ je užíván jen mezi dobrými známými či se tak zdraví mladí lidé. V Rakousku se zdraví stiskem ruky (muž zdraví ženu políbením ruky - ruku dámě ovšem „nežužláme“, jen se k ní lehce nakloníme). Tituly jsou v německy mluvících krajích důležité a často se užívají i bez jména („Herr Professor“). V rozhovorech se pak vyhýbejme některým tématům, například rozhovorům o německo-rakouské historii, ve Švýcarsku je tabu například téma EU.

     Ve Velké Británii zdravíme obraty „Good morning“, „Good afternoon“, „Good evening“ podle denní doby. Pozdrav „Hallo“ není formální, ale dnes se užívá častěji. Ruka se podává jen při seznámení a oslovování jménem je tu běžné. Ale raději vyčkejme, až to partner sám navrhne. Na obrat „How do you do?“ odpovídejme „Thank you. How do you do?“ Hodně využívejte obraty „Thank you“, „Sorry“, „Please“, „Excuse me“.

     Ve Francii zdravíme oslovením „monsieur“, „madam“, „mademoiselle“ a vykáme. Typické francouzské políbení na tváře (nejprve vlevo, pak vpravo) se užívá jen mezi přáteli, ostatní se zdraví krátkým stiskem ruky. V Rusku je při pozdravu obvyklý stisk ruky, ženě je možné ruku políbit. Při prvním setkání se oslovuje příjmením, později jménem vlastním a tzv. otcovským (Ivane Ivanoviči apod.). Obě jména bychom měli vyslovit při každém pozdravu i loučení. Velkou roli hrají v Rusku tituly (patří na vizitku, kterou mějte vytištěnou z druhé strany v azbuce). V USA se lidé často oslovují jménem, ale nezačínejme s tím sami. Velmi rozšířené je oslovení „Sir“, „Madam“, akademické tituly nejsou podstatné. Při pozdravu stačí říci „Hi“ nebo „Hallo“ a ruka se podává jen zřídka.

     Pokud zavítáme do Asie a chceme navazovat dlouhodobé obchodní vztahy, je dobré seznámit se s kulturou a částečně i s jazykem dané země. Obecně si dávejme pozor na několik základních

Nahrávám...
Nahrávám...