dnes je 23.7.2024

Input:

JAK SE EFEKTIVNĚ VYPOŘÁDAT S KONFLIKTY?

10.4.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

     Znáte to - jeden „mluví o koze a druhý o voze“. Při komunikaci mezi námi a těmi druhými dochází k mnoha šumům, a tak na každém kroku bují konflikty, které nám znesnadňují život. Život bez konfliktů není možný, ale jak se s nimi vypořádat?

BARIÉRY ZNESNADŇUJÍCÍ KOMUNIKACI

     Největší bariéry tvoří individuální a společenský hodnotový systém a případně „normy“ (ukazují, co je „normální“, obvyklé, správné, jasné), dále vnímání a z toho vyplývající komunikační styl. Hodnoty - to jsou názory, které vyznáváme a naše pravdy či cesty jak žít a za co se prát. Vnímáme věci podle svých zkušeností, podle osobních očekávání a osobnostního vybavení. Komunikačnímu stylu se učíme odmala. Například při pozdravu se díváme do očí, podáváme pravou ruku. Lidé za polárním kruhem se pro změnu zdraví třením nosu o nos, ruku si nikdy nepodávají. Je to divné? Ne, jen jiné. Platí prostě zásada, že každý věci vidíme, vnímáme a řešíme po svém. Proto vznikají nedorozumění a konflikty, které nejsou vždy jen naschvály, jak si občas myslíme, ale vyplývají z toho, že každá osobnost má jinou individuální minulost a přítomnost.

     Tak třeba jste vychováváni k tomu dávat přednost zájmům firmy, dobru celého týmu a ten druhý zase naopak vyznává hodnoty založené na jednotlivci, soutěži, vítězství silnějšího. Pokud budete pracovat spolu, aniž si předem ujasníte tyto rozdíly, nebudete se moci dohodnout a vzniknou problémy. Vy, coby spolupracující osoba, budete možná individualistu pokládat za osobu arogantní a sobeckou, a naopak individualista bude kritizovat Vaši nesamostatnost a malé sebevědomí. Každý však má právo na svůj názor, myšlenku, vidění a očekávání. Normální není vše stejné, naopak vše je jedinečné. I naše názory, požadavky a představy o řešení konfliktu.

     Při řešení konfliktu se většinou zajímáme o to, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme - sledujeme tedy výsledek. Bylo by však ještě vhodné zabývat se další důležitou otázkou, a to jaký vztah máme k tomu, s nímž konflikt řešíme. Je třeba vzít v úvahu, zda s druhou stranou ještě budeme jednat, pracovat či setkávat se s ní.

     Konflikt podle důrazu na výsledek či vztah můžeme řešit autoritativně, přizpůsobením se, únikem, kompromisem, nebo dohodou.

MODELY ŘEŠENÍ KONFLIKTU

     Ukažme si různé modely řešení na situaci ve vědeckém týmu podniku A+Z.

Pracují zde dva pracovníci: pan Bohuslav (nadřízený) a pan Cyril. V pondělí se dohodli, že se setkají ve čtvrtek v 15.00 hod na pracovní schůzce u Bohuslava a dořeší problém související s posledním projektem ústavu. Bohuslav by chtěl schůzku změnit, protože bude muset pracovat na závěrečné zprávě jiného projektu. Zavolá kolegu Cyrila a žádá změnu setkání o dvě hodiny dříve.

Autoritativní řešení

     Kladete důraz na výsledek a jde Vám jen o prosazení Vašeho názoru, ale vůbec nevnímáte vztah k druhému, s nímž případ řešíte. Znamená to, že podceňujete fakt, že s ním ještě někdy v budoucnu budete jednat, spolupracovat a řešit úkoly. Prosazujete svou potřebu jako autorita a nezajímáte se o druhého.

V našem případě Bohuslav Cyrilovi vzkáže, že schůzka se překládá na 13.00 hodin a že musí změnu akceptovat. Je přece podřízený, a tak se neočekává, že se ozve a vůči změně bude něco namítat.

Přizpůsobení se

     Kladete důraz na vztah s kolegou, ale nesledujete svůj záměr, svůj výsledek a dovolíte, aby výsledek byl podřízen nápadu druhé strany.

V týmu to bude znamenat, že Bohuslav svůj záměr přeložit schůzku o něco dříve kolegovi Cyrilovi řekne, tomu se to však nebude hodit. Ví, že

Nahrávám...
Nahrávám...