dnes je 23.7.2024

Input:

Kde se stala chyba?

22.11.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     V čísle 21/2007 jsme se zastavili u jednoho ze způsobů vzniku pracovního poměru, a to jmenování. V dnešním vydání bych se ráda zaměřila na jiný z významných časových okamžiků vážících se k pracovnímu poměru, konkrétně pak u skončení pracovního poměru. Zákoník práce umožňuje hned několik způsobů, kterými lze rozvázat pracovní poměr uzavřený mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jedním z těchto způsobů rozvázání pracovního poměru je v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 49 zákoníku práce dohoda o rozvázání pracovního poměru. V podnikatelské praxi se často objevují problémy s formulací takové žádosti o skončení pracovního poměru dohodou ze strany zaměstnance, což si dovolím ukázatat na dále uvedeném příkladu.

Výpověď dohodou

Tímto Vám sděluji, že dávám výpověď z pracovního poměru dohodou podle § 43 zákoníku práce.

V Praze dne 17. 4. 2007

Petr Novák
Dolní náměstí 2, Praha 5

.........................
Petr Novák

     Nyní se tedy podíváme jakých chyb se zaměstnanec v tomto svém projevu vůle dopustil:

  1. Nejprve bych upozornila na skutečnost, že při jakékoli korespondenci (písemném projevu vůle) učiněné vůči zaměstnavateli, resp. vůči jakémukoli subjektu, je nutné vždy uvést, komu je příslušný právní úkon adresován tak, aby nevznikly případně zbytečné nejasnosti a komplikace. To znamená, že v našem případě mělo být uvedeno, například v záhlaví, označení zaměstnavatele (obchodní firma, sídlo, případně alespoň IČO, je-li zaměstnanci známo).

  2. Z výše uvedeného příkladu je jednoznačné, že zaměstnanec má zájem ukončit se zaměstnavatelem pracovní poměr, nicméně není zcela jednoznačné, o jaký způsob skončení pracovního poměru se má jednat, tj. zda zaměstnanec zamýšlí skončit pracovní poměr dohodou nebo výpovědí z pracovního poměru. Na této skutečnosti nemění nic ani to, že zaměstnanec odkázal na ustanovení zákoníku práce. Takto nejasně formulovaný projev vůle zaměstnance tak může zaměstnavateli značně zamotat hlavu. V takovém případě tedy zaměstnavatelům (zpravidla zaměstnancům personálního oddělení, popřípadě statutárnímu zástupci zaměstnance) doporučuji neprodleně kontaktovat zaměstnance žádající o ukončení pracovního poměru a nejlépe v ústním jednání si s ním vyjasnit, o jaký způsob rozvázání pracovního

Nahrávám...
Nahrávám...