dnes je 23.7.2024

Input:

Kolik stojí přesčasová práce?

6.12.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     V některých naléhavých případech potřebuje zaměstnavatel, aby zaměstnanec pracovat déle, než činí zákonem stanovená týdenní pracovní doba. Práce přesčas je v Česku samozřejmě lépe finančně ohodnocena, a to zákonným příplatkem ve výši 25 %, jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, pak příplatkem ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku. Obdobná zvýhodnění práce přesčas je i v ostatních zemích EU, což není ve světě rozhodně samozřejmostí. Jak jsou odměňováni zaměstnanci za práci přesčas v EU a ostatních zemích světa?

PŘESČASY JSOU MĚŘITELNÉ POUZE U ZAMĚSTNANCŮ

     Drobní živnostníci a podnikatelé pracují ve všech zemích Evropy v průměru mnohem více hodin, než činí státem stanovené maximální pracovní doba. Není samozřejmě možné zjistit, kolik hodin tráví v práci oni, protože pracují sami na sebe. Tito občané jsou nuceni pracovat v době zakázek mnohem více, než kolik činí průměrná pracovní doba v zemi, a přesčasy jsou pro ně naprostou samozřejmostí. Jen jim je nemá kdo zaplatit.

JAK JE TO V ČESKU?

     Práce přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Za práci přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl za tuto dobu nárok, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku (50 % ve dnech nepřetržitého odpočinku), pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

ŽÁDNÝ PŘÍPLATEK V IRSKU A ŠPANĚLSKU

     Nejvyšší zákonný příplatek za práci přesčas je v Lotyšsku - plných 100 %, naopak v Irsku a Španělsku není práce přesčas zákonem zvýhodněna příplatkem, výše příplatku je tak plně v rukou zaměstnavatelů a záleží pouze na nich, v jaké výši jej zaměstnanci pracujícímu přesčas poskytnou. V deseti zemích je práce přesčas zákonem odměněna 50% příplatkem. V Česku je zákonem stanovený příplatek ve výši 25 % stejně vysoký jako u našich sousedů, v Německu a Slovensku. V jednotlivých zemích je maximální počet přesčasových hodin stanoven v zákoně různě (za rok, týdně, čtvrtletně), proto je v tabulce u všech zemí uveden zákonem stanovený maximální počet přesčasových hodin za rok.

     Práce přesčas není limitovaná v Dánsku, Velké Británii, Řecku a Irsku. Naopak nejméně přesčasových hodin je právní úpravou dovoleno zaměstnanci ve Španělsku (104 hodin za rok) a v Litvě (156 hodin za rok).

NEJKRATŠÍ PRACOVNÍ TÝDEN MAJÍ FRANCOUZI

     Nejkratší pracovní týden z členských zemí EU má Francie, která zavedla 35 hodinový týden, a i ostatní země postupně snižují zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. Ve většině zemí je 40 hodinový pracovní týden - stejně jako u nás. Kratší pracovní týden si Francie nebo Dánsko (37 hodin) mohou dovolit díky vysoké

Nahrávám...
Nahrávám...