dnes je 23.7.2024

Input:

NEJVĚTŠÍ ROVNOSTÁŘI JSOU ŠVÉDOVÉ

21.7.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     V Evropské unii jsou nejnižší rozdíly v životní úrovni mezi občany, což je dáno především ekonomicko-sociální vyspělostí. Světovou chudobou (jeden dolar na den) jsou postiženi pouze lidé, kteří si sami zvolili život na okraji společnosti (tj. nechtějí ani pobírat sociální dávky, které jsou všude v EU vyšší než měřítko světové chudoby).

SVĚTOVÁ CHUDOBA = DOLAR NA DEN

     „Chudým občanem“ v EU je ten, jehož měsíční příjem nedosahuje 60 % mediánu (v některých studiích průměrné mzdy) v daném státě. Chudoba v členských zemích Evropské unie je proto rozdílná od chudoby v rozvojových zemích světa, kde lidé umírají hlady či přežívají za složitých životních podmínek. S rostoucí průměrnou mzdou ve všech evropských zemích (což je však především důsledek zvyšování příjmu nejlépe finančně ohodnocených zaměstnanců) se současně zvyšuje počet pracujících, kteří se dle definice Eurostatu považují za „chudé“. Např. v Německu žije 3,4 milionů „chudých“ pracujících.

     Mimo členské země Evropské unie vykazují nulovou světovou chudoba další vyspělé země světa, jako např. USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko, Island, Chorvatsko, ale také Saudská Arábie, Omán či Alžírsko nebo Maroko. Nejvíce lidí žijících za dolar denně z hodnocených zemí je v Africe, první neafrická země je Nikaragua, která se dělí o deváté místo s Ghanou a Burkina Faso (45 % lidí žijících za dolar denně).

EVROPANÉ BOHATNOU

     Ekonomika EU je výkonná a Evropané bohatnou. S ekonomickým růstem země se zvyšuje životní úroveň občanů, současně se však rozevírají příjmové nůžky. Počet dolarových milionářů rok od roku roste, rovněž však přibývá lidí pracujících za podprůměrnou mzdu. Průměrná mzda je tak v současné době pro většinu občanů nedosažitelná. Hodnoty mezd nejlépe vydělávajících občanů výrazně zvyšují aritmetický průměr mezd, který tak stále méně odpovídá vžité představě mzdy běžného zaměstnance.

     K porovnání míry nerovnosti slouží Giniho index, který nám udává míru nerovnosti ve výši příjmů občanů v zemi. Čím je vyšší, tím jsou rozdíly ve výši příjmů občanů vyšší. Pokud by se index rovnal nule, měli by všichni občané stejně vysokou „výplatu“ a neexistovala by tak mzdová nerovnost. Čím vyšší je Giniho index, tím se zvyšuje rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem.

NEJVYŠŠÍ ROZDÍLY JSOU V PORTUGALSKU

     V Evropské unii jsou mzdové rozdíly nejnižší na světě, naopak nejvyšší jsou v Namibii (index 71), JAR (59) a Paraguay (57). Jenom pro porovnání si uvedeme další mimoevropské vyspělé země světa: USA (45), Kanada (33), Japonsko (38), Austrálie (35), Korea (36), Rusko (41). Ve světě je přitom více než 80 % bohatství světa v rukou necelých 20 % lidí.

     Rodinný příjem 10 % nejlépe situovaných Čechů je pětkrát vyšší než příjem 10 % nejhůře situovaných lidí. V

Nahrávám...
Nahrávám...