dnes je 25.2.2024

Input:

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY K PRACOVNÍ DOBĚ HASIČŮ PODNIKU

16.8.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Hasičský záchranný sbor podniku

     Na několika místech zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je vláda zmocněna k tomu, aby vydala nařízení a jeho prostřednictvím podrobněji upravila některé otázky ze zákoníku práce vyplývající. Na stránkách Zpravodaje jsme již informovali o nařízeních vlády v oblasti odměňování zaměstnanců, o vymezení jiných důležitých osobních překážek v práci nebo třeba o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

     Na základě zmocnění obsaženého v ustanovení § 100 odst. 2 zákoníku práce bylo vládou přijato, dne 17. července 2007 pod číslem 182/2007 ve Sbírce zákonů vyšlo a téhož dne rovněž nabylo účinnosti nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Zmíněné nařízení vlády se vztahuje na ty členy jednotky hasičského záchranného sboru, kteří v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání a jejichž pracovní povinnosti zahrnují přímé plnění úkolů této jednotky.

     Jednotku hasičského záchranného sboru podniku zřizuje k plnění úkolů podle § 70 odst. 1 zákona o požární ochraně (provádění požárního zásahu a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech) právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a kterou určí Hasičský záchranný sbor kraje. Ten zároveň stanoví počet zaměstnanců podniku zařazených do takové jednotky

Nahrávám...
Nahrávám...