dnes je 23.7.2024

Input:

PARADOXY NOVÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE

16.4.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     Jaká je délka mateřské dovolené osamělých žen a jaká je doba pobírání peněžité pomoci v mateřství? Tato otázka často zaznívá na seminářích a z dalšího textu vyplyne proč.

     Délka mateřské dovolené poskytované v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě byla ve „starém“ zákoníku práce stanovena diferencovaně. Vedle obvyklé doby 28 týdnů mateřské dovolené příslušela ženám, které porodily zároveň dvě nebo více dětí, nebo ženám, které byly osamělé (tj. neprovdané, ovdovělé, rozvedené nebo z jiných vážných důvodů osamělé a nežily s druhem), v rozsahu 37 týdnů.

     Nový zákoník práce už v tomto ohledu nezvýhodňuje osamělé ž eny a délku mateřské dovolené, na kterou mají nárok, jim stanovil ve stejném rozsahu jako u ostatních, tj. na 28 týdnů. Této úpravě odpovídala v novém zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, i podpůrčí doba poskytování příslušné dávky - peněžité pomoci v mateřství, která má ženě po dobu mateřské dovolené nahrazovat ušlou mzdu (plat). Účinnost nového zákona o nemocenském pojištění však byla odložena na 1. 1. 2008, takže v tomto roce stále platí dosavadní úprava (srov. § 10 zákona č. 88/1968 Sb.), podle níž se poskytuje peněžitá pomoc osamělým ženám po dobu 37 týdnů.

     Vzhledem k tomu, že čerpání mateřské dovolené, které představuje důležitou osobní překážku v práci, a pobírání peněžité pomoci v mateřství jsou dva na sobě nezávislé instituty (nárok na ně vzniká samostatně při splnění zákonem stanovených podmínek), nabízí se následující řešení. Osamělá žena bude podle platného znění zákoníku práce (§ 195) čerpat mateřskou dovolenou pouze po 28 týdnů a poté může požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou, kde jí po dobu prvních 9 týdnů bude místo rodičovského příspěvku náležet ještě peněžitá pomoc v mateřství a pak teprve začne pobírat rodičovský příspěvek (tj. dávku státní sociální podpory).

     S výše popsanou situací však souvisí ještě další problém. Stejně jako předcházející zákoník práce obsahuje i nový kodex ustanovení upravující povinnost

Nahrávám...
Nahrávám...