dnes je 23.7.2024

Input:

PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ - BOŽÍ VZKAZ

2.4.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

     Mladý kněz měl povznášející a krásný sen. Zjevil se mu anděl a řekl: „Bůh Ti vzkazuje: měj pochopení i pro takové lidi, s nimiž vůbec nesouhlasíš. Je to těžké, ale budeš Bohu blíž.“

     Vtom kněze probudil telefon. Městská věznice žádala, aby přišel vyzpovídat brutálního vraha, protože jejich kaplan právě stůně a vrah má být zítra popraven. Mladý kněz byl nadšen. Je to jasné - Bůh mu svěřil úkol! Bude se celý den se za toho zločince modlit a hledat v sobě pochopení pro čin, se kterým rozhodně nemohl souhlasit.

     Tahle novinka se rychle rozkřikla. Do kostela vtrhla stará slečna Betty, nejhorší svíčková bába z celé farnosti. Zrovna, když se knězovo srdce začalo plnit láskou k tomu kriminálníkovi, zatahala ho za komži a spustila: „Poslyšte, ne aby Vás napadlo se s tím grázlem nějak mazat! Pěkně mu zatopte pod svědomím jako pod pekelným kotlem, ať ví, co ho po smrti čeká! Takové zrůdy si nezaslouží lásku boží.“ A žvanila a žvanila, kapala jed do knězova srdce, až to kněz už nevydržel a z kostela ji vyhodil.

     Večer mu z věznice volali znovu. Jejich kaplan se uzdravil a vyzpovídá vraha sám. Mladý kněz byl velmi zklamán. Vždyť přímo přetékal soucitem a láskou! Ano, našel v sobě pochopení i pro vraždu a k čemu to všechno bylo? Toho dne šel smutný spát.

     Ve snu se mu zjevil tentýž anděl a tvářil se dost pobaveně. „Nešlo to, viď?“ ptal se. „A jak snadno!“ vyhrkl kněz, ale anděl mávl rukou. „Já vím, slečna

Nahrávám...
Nahrávám...